🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schiffler
következő 🡲

Schiffler Antal (Mór, Fejér vm., 1832-Bicske, 1893): főtanító, tanügyi író. - Esztergomban a kir. kat. tanítóképzőben szerzett kántortanítói okl-et. 1855: Bicskén kántortanító, 1865: már főtanító. 1870 u. Jekelfalusy Vince mpp. a Fejér vm. Kat. Tanítóegyes. elnökévé nevezte ki. 1892: megépíttette a plébtp. orgonáját. - 1865: írt tanulm-a fölhívta a figyelmet az okt-ügy problémáira, amit br. Eötvös József min. a népokt. törv. beterjesztésekor figyelembe vett. Tóth István gazdatiszttel megalapította az OMGE keretén belül működő bicskei gazdakört. Bemutatókat, kertszemléket tartottak. Az iparszabadság bevezetésekor ~ segítette a mesterembereket a céhrendszerből a szabad iparűzésre való áttérésben. Része volt az Ipartestület, az Önálló Iparosok és Kereskedők Köre megalakulásában. Megszervezte és igazgatta az iparostanonc isk-t. - M: Melyek a tanodajárásnak helyi hátrányai, s mik ajánlhatók alkalmas gyógyszerekül? Kz., 1865. - Bicske város monographicus leírása. Netelejky Pál álnéven. Bicske, 1892. **

Mészáros Árpád közlése