🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schlauch
következő 🡲

Schlauch Lőrinc (Újarad, Temes vm., 1824. márc. 27.-Nagyvárad, 1902. júl. 10.): megyéspüspök, bíboros. - Mint csanádi egyhm-s kispap a KPI-ben tanult. 1846: ppi levtáros Temesvárt, 1847. IV. 3: pappá szent. 1847. VII-1849. IX: nagyszentmiklósi kp. 1851: Temesvárt teol. tanár és sztszéki ügyvéd. 1859: Mercyfalván, 1863: Temesgyarmaton plnos és alesp. 1867: egyhjogi dr. Az autonómia-mozgalom (→katolikus autonómia) megindulásakor 1868: és 1871: az egyhm. papsága követté választotta. 1872: csanádi knk. - 1873. III. 17: szatmári mpp. IX. 21: szentelték pp-ké. 1877: a →Szent László Társulat elnöke. Részt vett az ogy. vitákban (pl. a kötelező polgári házasságról). Mint szatmári pp. sokat áldozott közokt. célokra. 1880: v.b.t.t. 1886: római gr. és p. trónálló, megvásárolta Török János közíró több ezer kötetes kvtárát és →Bibliotheca Laurentiana néven Szatmárnémetiben ppi kvtárat alapított. - 1887. IV. 8: váradi mpp. 400.000 K-s alapítványt tett nevelési és okt. intézmények javára. Az Orsz. Vöröskereszt Egyes. aleln., a Zeneakad. eln., 1901-től a MTA ig. tagja. Szt László halálának 700. évford-ján hermával és a kir. szobrával ajándékozta meg a szegyh-at. 1893. VI. 12: a váradi pp-ök közül elsőként bíb. Szívén viselte a bukovinai →csángók sorsát. - Cikkei: Csanád (1861, 1869), Új M. Sion (1872), Religio (1876). - Fm: Válasz az „Észrevételek a kath. congressus bizottságának király ő felségéhez 1871. jún. 12. benyújtott kérvényére” c. röpiratra. Temesvár, 1871. (névtelenül) - A m-ok segedelmezése keleten. Bp., 1881. - A kath. álláspont a középtanodák kérdésében. Uo., 1882. - A bukovinai és csángó m-ok és a SZLT feladata. Uo., 1884. - L. Presti család. Uo., 1885. - A rabszolgakereskedés Afrikában. Uo., 1889. - Beszédei. 1-4. köt. Közread. Bunyitay Vince. (1. Egyh. beszédei. 2. Egyhpol. beszédei) Uo., 1890; (3-4. Egyhpol. beszédei és dolgozatai) Uo., 1898. - A m. főisk. ifj-hoz. Nagyvárad, 1897. - Utóda Szatmárnémetin 1887. X. 17: Meszlényi Gyula, Nagyváradon 1903. V. 10: Szmrecsányi Pál. 88

Ogy. alm. 1887:26; 1892:23; 1896:25; 1901:26. (*1824! és mindnél Slanck) - M. Sion 1889:777. - Pallas XIV:945. (*1827); XVIII:549. - Schem. Mv. 1896:104. - Szinnyei XII:433. - Bihar vm. 1901:412. - Schem. Szat. 1904:57. (Arck.) - MÉL II:589. - MTA tagjai 1975:242.