🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schwarzer
következő 🡲

Schwarzer János Lajos, br. (Rügen szigete, Svédo., 1734.-Cadix, Spo., 1801. dec. 18.): választott püspök. - Prot. családban született. Lovas századosként 1756: porosz hadifogságba esett. Kiszabadulása után Bécsben telepedett le, Michael Denis SJ hatására katolizált. Bécsben elvégezte a teol-t és pappá szent. 1767: pozsonyi, 1770. III. 3: esztergomi knk. 1771. II. 9: Nagyszombat plnosa, casari apát, 1778. II. 13: bosoni vál. pp. 1779. IV. 23: lemondott pléb-járól, ekkor elnyerte az újonnan visszaállított nyitrai nagyprépságot, ahová 1780. I. 30: iktatták be. 1780. V: kápt. helynök. 1782-83: külf. utazásai miatt eladósodott, 1783. IV. 26: gondnokság alá helyezték, s mivel a megengedett időn túl tartózkodott külf-ön, II. József VIII. 23: megfosztotta minden javadalmától. 1792: kegyelmet nyert, váci knk. lett, de továbbra is külf-ön élt. - M: Lobrede auf d. Hl. Stephanus, König von Ungarn... Nagyszombat, 1771. - Rede an... Herrn Anton Grafen von Réva... Uo., 1780. - Sermo ad Antonium Révay episc. Nitriensem. Uo., 1780. - Utóda a bosoni c-en 1783. VIII. 2: Révay János. 88

LBE:55. - Schem. Nitr. 1836:19. (1.) - Zelliger 1893:471. (*Svájc, 1767!) - Némethy 1894:915. - Vágner 1896:71. - Kollányi 1900:380. - Szinnyei XII:746. - Schem. Vac. 1910:18. - Chobot 1917:906.