🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Seneca
következő 🡲

Seneca, Lucius Annaeus (Corduba, Hispania, Kr. e. 4.-Róma, Kr. u. 65.): rétor. - Rómában retorikát tanult, közhivatalokat vállalt. Caligula (ur. 37-41) idejében már népszerű szónok volt, de a cs-nak nemcsak figyelmét, hanem féltékenységét is magára vonta. Claudius (ur. 41-54) uralma alatt sorsa tragikusra fordult, mert a csné, Messalina intrikája miatt 41: Korzika szigetére száműzték. Azzal vádolták, hogy Caligula nővérével, Julia Livillával házasságtörést követtett el. 49: Messalina kivégzése után tért vissza Rómába. Az új csné, Agrippina első házasságából született fiának, Nerónak a nevelőjévé választotta, akit 54: cs-rá kiáltottak ki. Ettől kezdve fényesen alakult ~ élete: 57: consul lett. Burnusszal, a testőrgárda parancsnokával közösen irányította a pol-t. Nagy vagyonra és befolyásra tett szert. Része volt abban, hogy Nero uralkodásának első felében jószándékú reformok születtek. Amikor Nero uralkodása gyilkos tombolássá fajult, ~ visszahúzódott mind az udvartól, mind a közéleti szerepléstől. Így sem kerülte el sorsát. A szenátusi ellenzék összeesküvésében való részvétele miatt megvádolták, s végül a cs. öngyilkosságra kényszerítette. Irod. életműve és hatása alapján a latin ezüstkori kultúra nagyjai között tartják számon. - ~ filozófusaként is, tragédiaköltőként is maradandót alkotott. Erkölcstanának a gondviselés bölcsességét és alázatos türelmet tanító elveivel a ker. írók is rokonszenveztek (a 4. sz: egy ismeretlen szerző írásba foglalta - persze kegyes hamisítással - ~ és Szt Pál levelezését). A lat. műveltségű Ny-Eu. számára ~ jelentette az antik tragédiaköltőt már a reneszánsz korban, még inkább a fr. klasszicizmusban, Corneille és Racine példaképeként. - Művei m-ul: Vígasztalások. Ford. Lévay József. Bp., 1893. - Uaz. Ford. Révay József., Bp., 1959, 1996. - Játék az isteni Claudius haláláról. Ford. Szilágyi János György. Bp., 1963. - Erkölcsi levelek. Ford. Kurcz Ágnes. Bp., 1975. - Bosszú és emberség. Ford. Jánosy István. Bp., 1975. - ~ bölcs tanítása. Összeáll. Strém Géza. Los Angeles, 1977. - ~ tragédiái. Ford. Jánosy István, Kárpáty Csilla. Bp., 1977. - Nero cs-nak a nagylelkűségről. Ford. Szőke Ágnes. Bp., 1988. - A lélek békéje. Szöveggyűjt. Ford. Maróti Egon, Révay József. Bp., 1994. - A lelki nyugalomról. Ford. Bollók János. Bp., 1997. - Az élet rövidségéről. Ford. uő. Bp., 1997. - A haragról Novatusnak. Ford. Kovács Mihály. Bp., 2001. - Művészete az életnek. Ford. Barcza József. Bp., 2001. - Óvakodj a haragtól. Szada, 2004. M.F.

Pallas XIV:1053. - Falus Róbert: A római irod. tört. Bp., 1970:327.