🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Simai
következő 🡲

Simai Kristóf (1765-ig Sima Márton), Világ Megváltójáról nev., Piar (Komárom, Komárom vm., 1742. nov. 8.-Selmecbánya, 1833. aug. 12.): tanár, drámaíró. - A gimn-ot Komáromban és Szencen végezte, közben 2 é. apjával kertészkedett. 1763. VI. 28-IX. 26: a komáromi földrengés szüleit tönkretette. 1765. X. 8: Privigyén lépett a r-be, ekkor vette föl a ~ nevet. 1767. V. 17: ünn. fog-at tett, tanár Nagykanizsán, 1770: Nyitrán, 1772: Kecskeméten, 1773: Kalocsán, 1774: Debrecenben, ahol VIII: pappá szent. Tanár 1775: Pesten, 1777: Kecskeméten, 1778: Kassán, 1790-1829: Körmöcbányán. Ezután nyugalomban élt haláláig Selmecbányán. 1832. III. 9: a MTA l. tagja. A m. színműirod. első nagy alakjainak egyike. Számos külf. szerző (köztük Moliere) színdarabjait átdolg. a hazai diákszínpadokra, maga is számos eredeti darabot írt. Az Igaz Házi, egy kegyes jó atya c. darabja volt az első mo-i színházi (tehát nem iskolai) m. nyelvű előadás: 1790. X. 25: Budán, X. 27: Pesten játszotta Kelemen László színtársulata. Színpadi művei azért jelentősek, mert átmenetet jelentettek az isk-dráma és a színházi dráma között. A századfordulón fordult figyelme a m. nyelv jelentéstani problémái felé: a teljesség igényével összegyűjtötte korának szókincsét, benne a népi tájszavakat, valamint a régi kifejezéseket is. Szótára a m. nyelv egyik legteljesebb korabeli tört. és tájszógyűjt-e. Kz-ban maradt 1795: Körmöcbányán készített szakácskv-e: Némely étkek készítés-módgya, melyet sok próba tételei után s tapasztalva is jónak talált... - Fm: Mesterséges ravaszság. Vj. Pest, 1775. - Váratlan vendég. Vj. 3 fv. Plautus és Holberg után. Kassa, 1788-89. - Igazházi, egy kegyes jó atya. Vj. 5 fv. Uo., 1790. - Gyapai Márton, feleségféltő gyáva lélek. Vj. 3 fv. Buda, 1790. - Zsugori, telhetetlen fösvény ember. Vj. 5 fv. Moliere nyomán. Pest, 1792. - Házi orvosság. Vj. 3 fv. Weisse után. Uo., 1793. - Végtagokra szedetett szótár, mely a m. nyelvben előforduló szavakat deákul kifejezve az ABC-nek szokott rendi szerént előadja. 1-2. köt. Buda, 1809-10. - Kz-ai, köztük egy lat-m., m-lat. szótár A-E betűs címszavai a bpi piar. rház levtárában. M.I.-K.I.

Ernyei István: ~ élete és munkái. Nagybecskerek, 1892. - Prónai Antal: S. „Váratlan vendég”-e és „Mesterséges ravaszság”-a. Bp., 1895. - Bodnár Virgil: ~. Bp., 1898. - Szinnyei XII:1023. - MTA tagjai 1975:248. p. - MItB II:717.