🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Simontornya
következő 🡲

Simontornya, Tolna m.: 1. vár. 1277 u. építtette Döröcske nb. Simon. Főbb birtokosai: a Laczkfi és Garai családok. 1500 u. Gergelylaki Buzlai Mózes reneszánsz stílusban átalakíttatta. 1543: harc nélkül a törököké lett, csak 1686: szabadult fel. A kuruc harcokban jelentős szerepet játszott, többször gazdát cserélt. A szabálytalan alaprajzú, lakótornyos vár alacsony dombon állt. Megmaradt részeit helyreállították. - 2. domonkos templom és kolostor. Buzlay Mózes tolnai főispán 1517: végrendeletében a domonkosok részére a Bold. Szűz tiszt-ére szentelt tp. és ktor építéséről rendelkezett. X. Leó p. 1518: búcsút engedélyezett az épülő tp. javára és megerősítette az alapító adományait: a közeli Igar, Temerkény és Miszla falvakat, 1000 juhot, 100 lovat, 25 ökröt és 25 tehenet. 1524: a domonkosok itt tartották tart. káptalangyűlésüket. I. Ferdinánd 1527: megerősítette a ktor birtokainak adómentességét. A tp-ot, mely később a ref-oké lett, lebontották, helyét a piactéren 1980-: emléktábla jelöli. - 3. Simon és Júdás apostolok ferences konvent és templom. 1694: ladiszlaita ferencesek telepedtek le ~n, 1702: átvették az ekkor alapított pléb-t. Innen látták el Kis- és Nagyszékelyt, Ozorát és Pincehelyt. Nyelvi nehézségek miatt 1717: a mariánusok váltották föl őket. A tp-ot a tör. mecsetből alakították és Szt Imre hg. tiszt-ére szent. 1734: új, Szt Adalbert-tp-ot kezdtek építeni, 1768: Szt Simon és Júdás ap. tiszt-ére szent. - 4. plébánia a pécsi egyhm. tamási esp. ker-ében. 1950-ig a ferencesek vezették. Org-ját 1770 k. ismeretlen mester építette, 1942: a →Rieger gyár (2/18 m/r op. 3014.) építette. Harangjait 1925: 62 cm átm., 1948: 94 cm átm. Szlezák László Bpen öntötte. Anyakönyvei 1720-tól. 1900: ~t a kapisztránus rtart-ba sorolták. - Filiája 2000: Igar. - Lakói 1940: 3935 r.k., 10 g.k., 110 ev., 640 ref., 59 izr., 1 egyéb, össz. 4755; 1983: 2500 r.k., össz. 4950. - 1948: 10 tanerős r.k. ált. isk-jában 640 tanuló. - Kat. sajtója: 1937: A Simontornyai Ferences Plébánia Hírei. H.F.L.-**

Schem. SM. 1834:50. - Aggházy II:242. - Gerecze II:897. - Schem. Qu. 1914:130; 1981:238. - Kiss István: Simontornya krónikája. 1938. - Harsányi 1938:91. - Schem. Cap. 1948:48. - Patay 1982. - Kiss 1984:419. - MKA 2000:280.