🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sohlya
következő 🡲

Sohlya Antal (Kiskunmajsa, Jász-kun ker., 1821. júl. 20.-Csongrád, 1902.): polgári iskolai énektanár. - A gimn. 2 o-át magánúton végezte; azután kézműiparos tanonc, 1836: énekelni és orgonálni tanult. 1838-: Szegeden, Csányon, Szegváron, Hódmezővásárhelyt és Makón segéd-, 1842: Gyulán al-, 1843: Sarkadon rendes tanító. 1845-55: Nagyváradon kántortanító. Az 1848-49-i szabharcban nemzetőr. 1850-51: a nagyváradi jogakad. hallg-ja. 1855-: megnyitásától a nagyváradi kir. kat. tanítóképző ig-ja, az ének és az egyh. szert-tan rendes tanára. 1860. VIII. 25: Csongrád város választotta meg énektanítónak. - M: Temetési gyászénekek a szokásos egyházimák és szt szert-okkal. Szerk. és kiad. Garay Alajossal és Engeszer Mátyással. Pest, 1860. - Tanítóképző intézeteink állapota. H.n., 1860. - Miképen kell a népisk-ban az éneket tanítani? H.n., 1862. - Útmutató kántorkv. A r.k. anyaszentegyh. szert-ai szerint működő m. énekészek számára a missale, rituálék és breviarium rubrikái szerint. Szerk. és bőv. Fekete Ferenc, újra átd., bőv. és hangjegyezte. 4. bőv. kiad. Szeged, 1876. - Egyh. és hazafias énekek az el. isk. sz. Összeszedte ~ gyűjt-e után Szentkereszty Tivadar. 4. bőv. kiad. Csongrád, 1898. - Csongrádon 1892. XI. 6-XII. 11: a Tiszavidék szerk-je. - Kz-ban: Egyh. szert-tan és Népénekeskv. - Álnevei: Anonymus, Csongrádi, Kunfi, Várháti, stb. 88

Szinnyei XII:1204. - Népnevelő 1902:75. (Szentkereszty Tivadar) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)