🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sombori
következő 🡲

Sombori József, Zsombory (Zetelaka, Udvarhely szék, 1783. szept. 27.-Székelyudvarhely, 1822. ápr. 19.): plébános, hitszónok. - A gimn-ot Székelyudvarhelyt és Kolozsvárt, a teol-t Nagyszombatban végezte. 1806. IX. 28: pappá szent. Marosvásárhelyt kp. 1811: a gyulafehérvári szem. egyhtört. és jogtanára s vicerektora. 1812: Székelyudvarhely plnosa. - Fm: Tizenkét egyh. beszédek. Csíksomlyó, 1810. - Tizenkét keresztényi elmélkedések. Kolozsvár, 1811. - ~ egyh. beszédei. 1-2. köt. Uo., 1828. 88

M. Sion 1890:629. - Szinnyei XII:1233.


Sombori István, zetelaki, Zsombori (Zetelaka, Udvarhely szék, 1801. dec. 10.–Marosvásárhely, 1861. jan. 1.): gimnáziumi igazgató. – Gyulafehérvárt 1825. IV. 9. (10.?): pappá szent., 1826: Kerelőszentpálon plnos , 1836: Marosvásárhelyt tanár és koll. ig., 1850: tanár és gimn. ig., 1853: ismét koll. ig. is. A m. nyelvű és szellemű tanítás híve, ~ adta ki Erdélyben az első m. nyelvű r. k. isk. értesítőket. – M: Tisztelet koszorú V. Ferdinand 44-ik évnapi örömünnepén. Marosvásárhely, 1836. – Első tudósítvány a marosvásárhelyi kath. gymnasiumról 1851/2-iki tanévben. Kiad. Marosvásárhely (ny. Kolozsvár), 1852. [benne: A tanodák kezdete s jótékony hatása az emberiségre] – A marosvásárhelyi romai katholikus nyilvános algymnasium 1857/58. [2.] ért. Kiad. Uo., [1858] 88

Schem. Trans. 1826:130., 1830:118., 1855:73., 1858:161. – Beke 1870:169. – Koncz József: A marosvásárhelyi ref. koll. kvnyomdájának története. Marosvásárhely, 1887. – Szinnyei. XII. (+1866 körül) – Ferenczi. Bp.–Kolozsvár, 2009:362. – Értesítők 11: 19.723–724.(2010.XI.30.