🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Somhegyi
következő 🡲

Somhegyi (1861-ig Schröck) Ferenc Xaver, Isten Anyjáról nev., Piar (Bánd, Veszprém vm., 1813. okt. 9.-Bp., 1879. júl. 1.): történetíró, egyetemi tanár, tartományfőnök. - A gimn-ot Veszprémben végezte, Trencsénben 1832. IX. 25: lépett a r-be, 1836-37: Vácott fil-t, 1838-39: Nyitrán és Szentgyörgyön (Pozsony vm.) teol-t tanult, 1836. VII. 26: Vácott szerz. fog-at tett, 1837: a pesti tudegy-en bölcsészdri okl-et szerzett, 1840. VII. 26: pappá szent. 1840: Tatán, 1840: Budán gimn. tanár, 1844: Vácott az egyetemes tört., az éremtan és okl-tan tanára. 1849. VIII: a szabharc leveretése után eltiltották a tanítástól, Mernyén a rendi birtok ellenőre. 1850: Szegeden a gimn. vallástan, a m. nyelv és irod., 1851: Pesten a gimn. tört., földr. és mat. tanára. 1858: hazafias szellemű tanítása miatt Pestről Szegedre helyezték, ahol a gimn. földr., tört. és mennyiségtan tanára, 1860: ig-ja. 1865: a pesti főgimn. tört. tanára és ig-ja. 1866. IX. 10-1878. VII. 1: a pesti tudegy. egyetemes tört. ny. r. tanára. 1867. IX. 11: mo-i h. tartfőn., 1867. IX. 23-1879. VII. 1: tartfőn. 1858. XII. 15: az MTA l. tagja, 1873-79: Bp. tvhat. biz. tagja. - Írása: Akad. Értes. (1859:941. A kereszthadak és azok eredményei) - M: Bolla Márton egyetemes világtört-ének főbb vonalai. 1-3. köt. Pest, 1855-57. (az 1. és 2. köt. névtelen fordítója) - Egyetemes világtörténet a felsőbb gimn. ifj. sz. 1-3. köt. Pest, 1851-57. (1. köt. 10. jav. kiad. Bp., 1886; 2. köt. 8. kiad. Uo., 1883; 3. köt. 8. jav. kiad. Uo., 1886) - A kegyes tanítórendiek pesti nagy gymn. járó ifj. érdemszerinti osztályozása az 1864/65. tanévben. Szerk. Pest, 1865. 88

Az Úrban elhúnyt rendtagok kegyeletes emlékezete. Bp., 1891. (Lengyel József: S. Xavér F. emlékezete) - MTA alm. 1880:271. - Szinnyei XII:1236. - Krücken-Parlagi II:504. - Sziklay 1931:275. - Szentpétery 1935:668. - Sziklay 1941:409. - MTA tagjai 1975:249. - Habermann 1992:248. - Koltai 1998:348. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Somhegyi (193?-ig Schweighardt) István Veremund, OFMCap (Balinka, Fejér vm., 1870. márc. 15.-Balinka, 1952. dec. 6.): házfőnök, plébános. -1888. VI: Székesfehérvárott éretts., 1889. IX. 5: Scheibbsben lépett a r-be. Első fog-át 1890. IX. 6: uo., örök fog-át 1893. IX. 6: Pozsonyban tette, ahol a rendi hittud. főisk-n végezte a teol-t, s 1893. X. 18: pappá sztelték. 1894. IX: Pozsonyban, 1899. IX: Tatán, 1908. IX: Móron hitokt. 1910. IX: Tatán házfőn. 1916. VII: Bpen, 1919. X: Móron, 1925. IX: Bpen plnos. 1928. IX: Móron, 1932. IX: Bpen, 1940. IX: Nagyváradon házfőn. 1948: Móron gyóntató, III: nyugalomban. - A szétszóratás után 1950. X: visszavonult szülőfalujába. - Írása: Emlékkv. a budai kapuc. zárda és plébtp. renoválásának alkalmából (Bp., 1927: A kapuc-ok letelepedése Budán) - M: A kapuc-rend rövid tört. Bp., (1927) - Assisi Szt Ferenc igaz gyermekei. Írta P. Kasszián. Ford. Bev. Röss Bertalan. Uo., (1927) - Emlékkv. a budai kapucinus zárda és plébtp. renoválásának alk. Szerk. Uo., (1927) - Tájékozató a tatatóvarosi Szeráfikumról. Tatatóváros, 1928. - Álnevei: Veremundus O. Cap. (1. sz. művén); P. Veremund (2. sz. művén). r.k.-88

MKA 1929:221. (s.v. Schweighardt) - M. társad. lex. 1931:193. (s.v. Schweighardt) - Pilinyi 1943:254. (s.v. Somhegyi) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)