🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Speiser
következő 🡲

Speiser Ferenc, SJ (Apatin, Bács-Bodrog vm., 1854. nov. 17.-Kalocsa, 1933. jan. 7.): gimnáziumi tanár. - A kalocsai gimn-ban tanult, 1872. IX. 27: Nagyszombatban lépett a r-be. Pozsonyban, majd az innsbrucki egy-en hallg., ahol termrajz-földr. szakos tanári okl-et szerzett és 1886: pappá szent. 1881-: a kalocsai főgimn. tanára, 1897-1902: a kalocsai koll. rektora és gimn. ig-ja. 1908-10: a Stefaneumban felügy. is, egy ideig házfőn. is. Rovargyűjteményének java részét maga gyűjtötte (1948-: a M. Nemz. Múz. állattárában). Az általa fölfedezett 7 bogárfajt (Deropeltis Speiseri; Acanthoplus S.; Nebria S.; Anophthalmus S.; Otiorrhynchus S.; Homorosoma S.; Phrydiuchus S.) róla nevezték el. - M: Coleopterák Kalocsa vidékéről. Kalocsa, 1883. (Klny. Jézustársasági érs. gimn. értes.) - Kalocsa környékének bogárfaunája. Uo., 1893. (Klny. uo.) - Bogarászati kirándulások. Uo., 1907. (Klny. uo.) - Szerk. Kalocsán 1897-1902: és 1920-22: A Jézus-társasági kalocsai érs. főgimn. értes. 1896/97-1901/02. és 1918/19-1919/20., 1920/21-1921/22. (6+3 db), 1897-1902: A Jézus-társasági kalocsai érs. főgimn. tanulóinak névsora az 1898/99-1901/02. tanév elején. (4 db), 1899-1901: a Gimn. tudnivalók a Jézus-társasági kalocsai érs. főgimn. tanulói számára az 1899/1900-1901/02. isk. év elején. (3 db) c. kiadványokat. 88

Rajner 1893:61. - Kalmár 1907:81. - Szinnyei XII:1346. - Bács-Bodrog vm. - Barthos-Csetri 1923:122. - Barthos-Csetri-Luttor 1931:119. - Érs. gimn. értes. (Kalocsa, 1933: Hegedűs László: S. Xav. F. S. J.) - Cat. SJ 1934:26. - Hegedüs László: A JT Szt István koll. természetrajzi gyűjt-e és kémiai laboratóriuma. Kalocsa, 1940. - JTÉ 1940:342. - Értesítők 9:12.600-12., 12.646-48. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)