🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Spielenberg
következő 🡲

Spielenberg János, Spillenberg (Lőcse, Sáros vm., 1636. márc. 18.-Lőcse ?, 1684.): zenész, zeneszerző. - A wittenbergi egy-en tanult. Zenei ismereteit nem tudjuk, hol szerezte. Több É-Mo-i városban volt orgonista. Egyh. művei közül 5-öt ismerünk, melyeket 1659: a csíksomlyói ferenceseknek ajánlott, s melyeket →Kájoni János jegyzett le a →Kájoni-kódexben. - M: Adoramus te Sanctissime; Coelorum candor splenduit; O Patriarcha pauperum; Officium Missae; Oratio S. Francisci, Salve Sancte Pater. V.V.

ItK 1907:417. (Seprődi János: a  Kájoni-kódex irodalom- és zenetört. adalékai.) - M. Könyvszemle, 1931:131. (Asztalos Miklós: A wittenbergi egy. Mo-i hallgatóinak névsora 1601-1812.) - Československá vlastívedá 9. Prága, 1971. (Slovenská hudba) - Muckenhaupt Erzsébet: A csíksomlyói ferences könyvtár kincsei. Könyvleletek, 1980-85. Bp., 1999. II:196. - A Tiszántúli Történész Társaság közleményei 1. Debrecen, 2006. (Diószegi György: Adalékok az Erdélyben tevékenykedő, lőcsei Spielenberg család kulturális szerepéhez.)


Spielenberg János, Spillenberg (Lőcse, 1636. márc. 18. –Lőcse?, 1684): muzsikus, zeneszerző. – S. Sámuel (1573–1654) lőcsei orvos és Clementis Magdolna fia. A wittenbergi egy-en tanult. Felvidéki városokban orgonista. 1659: a csíksomlyói ferences konvent számára komponálta 5 egyh. művét: 1. Officium missae (Gloria, Credo, Sanctus cum Tremula, Benedictus, Agnus Dei), 2. Salve Sancte Pater, 3. Oratio S. Francisci. Adoramus te Sanctissime, 4. O Patriarcha pauperum, 5. Ezeket Kájoni János jegyezte le a Kájoni-kódexbe (f 169–f 173). V.V.

Irodalomtörténeti Közlemények XIX. köt. 1909:417.(Seprődi János: A Kájoni-codex irodalom- és zenetörténeti adalékai.) – M. Kvszle. 1931:131 (Asztalos Miklós: A wittenbergi egyetem mo-i hallgatóinak névsora 1601–1812.) – Benkő András: Seprődi János válogatott zenei írásai és néprajzi gyűjtése Bukarest, 1974:120, 240, 246. – Muckenhaupt Erzsébet: A csíksomlyói ferences könyvtár kincsei. Könyvleletek 1980–85. Bp., 1999. II:196. – A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 1. Debrecen 2006. (Diószegi György: Adalékok az Erdélyben tevékenykedő lőcsei Spielenberg család kutúrális szerepéhez.)