🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Stadler
következő 🡲

Stadler Aurél (Győr, Győr vm., 1894. nov. 17.-Palics, 1973. dec. 18.): költő, gyógyszerész. - Középisk. és egy. tanulm-ait Bpen végezte, 1912-től Palicson élt, s ettől kezdve jelentek meg kat. szellemű versei is. 1918: kapott gyógyszerész okl-et. 1957: nyugdíjazták. Megírta a szabadkai patikák és Palics fürdő történetét. - M: Csak egy csodám maradt. Sopron, é.n. - Líra és film. Isten. Magány. Ember. Utca. Szabadka, 1934. - Az élet két arca. Versek. Uo., 1935. - Hegyek, vizek, emberek. Versek. Uo., 1937. - Aforizmák. Szemlélődés-sugallat. Uo., 1938. - Család dicsérete. Költ. Uo., 1938. - Isten. Sopron, 1942. - Csend, béke, fény! Versek. 1938-1941. Szabadka, 1942. - Isten (Vallásos versek) 1. sorozat. Sopron, 1942. - Eszmény és erkölcs. Etika-aforizmák. 2. kiad. Szabadka, 1943. - Tiszta szó. Versek. Uo., 1943. - Halk tájak lelke. Versek. Uo., 1944. - Az alázat kv-e. Uo., 1944. 88

MIL III:86. - MÉL II:714.

Stadler Frieda (Frida) (Temesvár, Temes vm., 1889. dec. 15.-Bp., 1969. ápr. 29.): tanítónő, a magyar katolikus leányifjúsági mozgalom megalapítója. - Bánáti sváb tisztviselő családból származott. A temesvári Miasszonyunk Int-ben szerzett tanítónői okl-et, Lippán és Nyitrabányán tanított. 1912: amikor →Buttykai Antal OFM Bpen megkezdte a kat. leányok szervezését, Bp-re költözött, az →Actio Catholica munk., és csatlakozott az 1908: →Farkas Edit alapította →Szociális Missziótársulathoz. →Slachta Margit, kinek hatására otthagyta állását, hogy az ország leányifjúságának nev-je legyen, 1914: Berlinbe küldte a munkásleányok helyzetének tanulmányozására. 1914-18: a Bethánia Hadiárvaház ig-ja. 1917: Erdélyben végzett szervezői munkát annak érdekében, hogy minden helyi csoportnak, csatlakozott plébániai, egyhközs. körnek meglegyen egy magasabb lelkiségű nő irányította ifj. tisztikara. 1923: Buttykai Antal megbízásából a →Katolikus Leányok Országos Szövetségének szervezője. 1939-44: a Sajtókamara újságíró szako. tagja. 1948: a kat. mozgalmak fölszámolása után nyelvtanításból élt. - Írásai: Nagyasszonyunk (1919/20, 22/23, 26/28, 30/32, 36/38), Karácsonyi novellák (Bp., 1921), MKA 3. 1929. (Bp., 1929: Eukarisztikus programm a lányoknak), Új M. Szalon (1940). - M: A M. Jövő leánynaptára 1921/22-1924/25. (1923/24: Leányok naptára c-mel) Összeáll. Bp., 1921-24. - Kakuk Piroska naplója. [Elb.] Uo., [1921] (A M. Jövő leánykvtára 2.) - Kakuk Piroska további tört. [Ifj. elb.] Uo., [1924] (Uaz 16-18.) - Funchaltól - Brüsszelig. Lequeitio királyi családunk életében. (Uo.), 1929 - Valaki vár engem. Uo., 1934. (3. kiad. Uo., 1938) (fr., flamand, ném., tót ford. is) - Szeretnéd, ha szeretnének? Uo., [1936] (3. kiad. Uo., [1943]) - Újrafoglalt régi gyöngyök. Uo., [1940] (2. átd. kiad. Uo., 1943) - Mit, mikor, hogyan kell tenni, hogy szép, okos és helyes legyen? Gr. Zichy Rafaelnével. Uo., 1940. - Keresgélés rövidhullámon. Elb-ek. Uo., 1941. - A magányos gyümölcsfa. Reg. Uo., [1944]. - Bpen 1919. X. 23-1944. X. 4(?): a Nagyasszonyunk szerk-je, 1935. IX-1944. XI(?): fel. szerk-je, 1920. III-1922. IV: a Magyar Nő társszerk-je, 1924. X. 15-1925. XII: a Kath. Háziasszonyok Lapja, 1929. I-X: a Kath. Nők Lapja, 1931. I-1933. XII: a Mai Lány, 1934. I-1935. XII: az Asszonyok-Leányok fel. szerk-je, 1943. I. 15-1945. XII: A Lélek Szava, 1946. IX-1948. I: Pantol Mártonnal a Zászlónk társszerk-je. - Betűjegyei: f.; F.; (F.); Fr.; S.; s.f.; S.f.; S.F. (mind a Vigília-ban). Kü.J.-88

KL IV:180. - Kemény 1942:183, 206. - Sajtókamara évkv-e 1943:168. - Vigília 1969:416. (Ijjas Antal: ~ halálára) - Viczián 1995:186. (45, 773, 807, 1154, 1201, 1274, 1982) - Kampis Sarolta és Kálmán Orsolya közlése - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Stadler Gáspár János, OFMConv (Buda, 1753. máj. 13.-Temesvár, 1815. nov. 3.): apostoli gyóntató. - 1772: Nagybányán lépett a r-be. A teol-t Miskolcon végezte. 1777. IV. 2: pappá szent. Assisiben gyóntató, 1782: teol. dr. 1787: ap. gyóntató. 1797: a fr. forr. hatásai elől Pancsovára ment, ahol házfőn. és plnos, 1800: Egerben házfőn., 1802: visszatért Rómába. 1808: a fr. támadás miatt hazatért. Pancsován, 1810: Egerben házfőn., 1812: a temesvári szem. spirituálisa. **

Monay 1956:168.

Stadler Nándor, ifj. (Bp., 1898. okt. 23.-Locov, Galícia, 1917. júl. 24.): cserkésztiszt. - 1908-16: a bpi I. ker. Áll. Főgimn-ban tanult, éretts. 1911: lépett be a 4. sz. Budai Ifjúsági Kongr. cserkészcsapatába. 1912 nyarán megszervezte a csapat 2 é. évford-jának ünnepségét. 1913: ~ vezette a Nemzetk. Gyorsíróversenyre kirendelt őrsöt. A csapat segédtisztje. 1916: a 83. cs. és kir. gyalogezred zászlósa az orosz harctéren, 1917. VII. 17: a batkov-manajovi ütközetben 2 fejlövéssel megsebesült, VII. 24: hősi halált halt. Bo.J.-Fe.Má.-88

A bpi I. ker. Áll. Verbőczy István reálgimn. (v. főgimn) világháborús halottainak emlék-albuma. Bp., 1929:58. (†Lemberg)