🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Stolpa
következő 🡲

Stolpa József (Karád, Somogy vm., 1887. nov. 17.-Bp., 1958. dec. 15.): egyházjogász, államtitkár. - A gimn-ot Pécsett és Szekszárdon, a jogot 1906-10: a bpi tudegy-en végezte. 1910: ügyvédjelölt, 1912: királygyűrűs jogi dr-rá avatták, s a bpi IV. ker. járásbíróságon gyakornok. 1913: a bpi törv-széken törv-széki jegyző. 1914: bírói és ügyvédi vizsgát tett. 1914: katona. Az Igazságügymin-ban 1915: min. fogalmazó, 1917: min. s-titkár, 1918: min. titkár, 1921: min. oszt-tanácsos, 1928: min. tan. 1937. X. 1-1944. X. 16: lemondásáig a VKM államtitkára. 1923: a Közp. Kat. Kongrua Biz-ban a min. képviseletével megbízott tag. 1932-: a bírói és ügyvédi, 1934. III. 9-: a gyakorlati közigazg. vizsgabiz. tagja, 1939. XII. 23: h. eln., 1943. II. 17: eln. 1936. X. 28: kir. közalapítványi főig., 1939-44: a M-Ném. Társ. társelnöke. - 1944. X. 16: a nyilas puccs után hivataláról lemondott, zsidókat mentett és segített illegalitásba. 1946. XI. 14: mint a M-Ném. Társ. társelnökét „a fasiszta eszmék terjesztésének elősegítése” vádjával 6 havi, 1949. VII. 18: másodfokon 8 havi börtönre és nyugdíjvesztésre ítélték. Szabadulása után 1950: a TÜSPED raktárosa. - 1937: a m. küldöttség tagjaként a Vatikánban előadója volt a papi nőtlenség esetleges megszüntetése jogi következményeit tárgyaló tanácskozásnak. 1938: a SZIA II. o. tagja. - Felesége 1944. III-ig a M. Asszonyok Nemz. Szöv. orsz. üv. eln. - Írásai: Révai nagy lex. 20. köt. (Bp., 1927: munk., kánonjog), Mai m. közigazg. (Uo., 1936: A jogi személyek magánjogi viszonyai közigazg. vonatkozásban), Emlékkv. Szladits Károly tanári működésének 30. évford-ján (Bp., 1938). - M: Egyh. szokásjog. Bp., 1912. (Klny. Hittud. Folyóir.) - A közig. és bíráskodás elválasztása a kat. egyházban. Uo., 1924. (SZIA tört-, jog- és társad-tud. o. felolvasásai I. 6.) - Nemz. és társad. együttérzés. Uo., 1929. (Klny. a Sol Club 10 esztendeje c. műből) - Variae relationes inter ius canonicum et ius privatum Hungaricum. Roma, 1937. - Adalékok a szerz. fogadalom jogi hatályának kérdéséhez. Bp., 1938. (Klny. Szladits emlékkv.) - Adalékok a kir. főkegyúri jog tört-éhez. (A konstanci bulla) Uo., 1941. (Klny. Notter Antal emlékkv.) - A szabadság fogalma a m. köztudatban. Uo., 1939. (Az Orsz. Nemzeti Klub kiadv. 23.) - A nemzetk. jogászkamara feladatköre a filmjog ter-én. Uo., 1942. (Klny. Gazd. Jog)  88

Szakokt. évkv. 1937:78. - SZIA tagajánl. Uo., 1938:12. (*nov. 7.) - Áll. gimn. értes. Szekszárd, 1938. (Lepold Elemér) Arck. (jó életr.) - Sziklay 1941:234. - Új Idők lex. XI:5523. - M. Nemz. 1946. XI. 14. - Unokája, Stolpa András közlése (1988. XII. 14.) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)