🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Stolz
következő 🡲

Stolz, Alban Isidor (Bühl, Baden, 1808. febr. 3.-Freiburg im Breisgau, 1883. okt. 16.): áldozópap, egyetemi tanár, lelki író. - Patikus apa sokadik gyermeke, ezért ki volt zárva, hogy örökölje a patikát. Éretts. után Freiburgban jogot kezdett tanulni, de néhány hónap után a teol. fakultás hallg-ja. Itt azonban a prof-ok racionalizmusa (kétségbe vonták a pápa tekintélyét és a cölibátus szükségességét) következtében elbizonytalanodott, s 1830: átment Heidelbergbe, s filológiát, tört- és neveléstud-t tanult. 1831: a karácsonyi idő egyik sztmiséjén visszanyerte a hitét. 1832: jelentkezett a freiburgi egyhm-ben szem-ba, 1833. VIII: pappá szent., Rotenfelsben, majd Neusatzban kp. 1841 őszén hittanári viszgát tett, 1842: a bruchsali gimn. hittanára. Ekkor írta naptár-sorozatának első kv-ét. 1842 őszén a freiburgi teológus-koll-ban repetitor. 1845: a koll. ig-ja, kateketikai témakörben egy. mtanár. 1847-től haláláig az egy. pedagógia és lelkipásztorkodás tanára. - Nagysága nem az egy. katedrán, hanem a népszerű kat. irod-ban bontakozott ki. 1843: megj., Kalender für Zeit und Ewigkeit c. naptárát kiadója a kapott bírálatok miatt vissza akarta vonni, de hamarosan óriási sikere és 30 éves folytatása lett. Spo-i, töröko-i és szentföldi utazásai élményeit népszerű útirajzokban tette közzé. A 19. sz. vallás- és Egyh-ellenes irányzataira mindenki számára érthető apológiákkal válaszolt. Művei a II. Vat. Zsinatig (1962-65) hatottak. - M: Gesammelte Werke. 1-21. köt. Freiburg, 1910-13. (Uaz népszerű kiad. 1-14. köt. Uo., 1920-27.) - M-ul: Árpádházi Szt Erzsébet élete. Ford. Klimstein József, Zádori János. Eger, 1867. - Kihez menjünk? Átdolg. Zádori János. Pest, 1871. - Az →Oktató Népkönyvtár sorozatban: Mi Atyánk. Ford. Németh Gellért. Pozsony, 1889. (Bp., 1904) - Nyolc boldogság. Ford. uő. Uo., 1890. (Bp., 1906) - Paulai Szt Vince. Ford. uő. Uo., 1890. - Isten ujja. 1-2. r. Ford. Pelikán Krizsó. Uo., 1895. - A jó Isten képes kv-e. Magyarázta uő. Uo., 1895. - A malterkanalas vitézek. Ford. Zalavári. Uo., 1897-98. - Üdvözlégy Mária. Átd. Ruschek Antal. Bp., 1897. - Spanyol út. Ford. uő. Uo. 1898. - Mo-i Szt Erzsébet. Átd. Pelikán Krizsó. Uo., 1902. (2. kiad. Uo., 1913) (Szentek országa 6.) - Szentek élete. A ker. tökéletesség útja. 1-12. köt. Jan-dec. Ford. Kovács István. Veszprém, 1932-33. **

LThK 1933. IX:842.