🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sullay
következő 🡲

Sullay István (Berencs, Nyitra vm., 1841. márc. 1.-Bogács, 1892. márc. 27.): plébános. - A gimn. 6. o. után 1857-: Egerben kispap, 1863: pappá szent., kp. és hitokató. 1872: domaházi lelkész, 1881: Bogács (Borsod vm.) plnosa. - Cikkei: Eger, Irod. Szle, Tájékozó, Egri Egyhm. Közl. (1876:107. A szabadkőművesség kiviteli eszközei; 1880:517. Észellenes-e a pápai tévmentesség tana? 1882:41. Amit el nem fogadhatunk [nyugdíj ügyben], 57. Igazság és szeretet) - M: Szabadság, egyenlőség, testvériség, v. mi a szabadkőművesség alapelve, célja, kiviteli eszközei, eredménye és veszélye az államra és egyházra. Eger, 1877. (3. kiad. 1881. és egy olcsó kiad.) - Szabadelvűség, szabadság és vallás, v. mi az oka az áll. és egyh. közötti viszálynak. Uo., 1879. (2. kiad. Miskolc, 1880) - A kulturharc és a római p. tévmentessége a lelkiismeret és áll. szempontjából. Eger, 1880. - A Bold. Szűz Mária tiszt-e a kat. anyaszentegyházban. Hittani, jogi, tört. és erkölcsi szempontból. Uo., 1882. 88

Koncz 1892. 221. - Szinnyei XIII: 118.

Sullay Rezső (Alsóludány, Nyitra vm., 1839. júl. 17.-Spáca, Pozsony vm., 1896. márc. 19.): plébános. - A teol-t Esztergomban végezte, 1861. XI. 29: pappá szent. Rimócon, 1862: Óbarson, 1863: Nagysúron kp., 1867. V. 2. spácai (Pozsony vm.) plnos. 1869: a pléb. épületét és a tp-ot helyreállíttatta; 1873. IV. 29: a tűzvész után az épületeket újjáépíttette, a hívek adományából új kalváriát, 1877: új isk-t építtetett. - M: Az evangelista munkája. Példákkal fűszerezett dogmatikus egyh. beszédek. 1-2. köt. (1. köt. 1. rész. Karácsonyi ünnepkör. 2. köt. 1. rész. Pünkösdi ünnepkör) Esztergom, 1893-94. 88

Schem. Strig. 1883:234; 1897:288. - Szinnyei XIII:119.