🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szemenyei
következő 🡲

Szemenyei Mihály, Szemennyey (Nagymizdó, Vas vm., 1830. okt. 16.-Regöly, 1908. febr. 18.): plébános. - A gimn-ot Szombathelyen, Székesfehérváron és Győrött végezte. A szabharc alatt honvéd volt. A teol-t Pécsett végezte. 1854. VIII. 24: pappá szent. Kp-évei után 1864: Nak, 1874: Regöly plnosa. Zarándokként járt Lourdes-ban, a Szentföldön, Rómában, Lorettóban (Itália), Paray le Monialban (Fro.) és Máriacellben. E kegyhelyek tört-ét megírta a nép számára. Pléb-ján árvaházat alapított. Költ-ei a Kat. Lapokban, a Családi Lapokban és a Tanodai Lapokban. - M: Szenvedéshelyek. Böjti elmélkedések. Pécs, 1861. - Szellemi fegyver. Egyh. beszédek. 1. köt. Pest, 1862. - Egyetemes szerkv. kántorok számára. Kapossy Györggyel és Vetzkó Antallal. Eger, 1870. - Gyász-mise énekek. Kapossy Györggyel. Uo., 1876. - Assisi vagyis szerafi szt Ferenc viselt dolgai. Nagykanizsa, 1882. (Szt Család Kis Kvtára IV.) - Emlékkv. a lourdes-i m. zarándoklatról. Wajdits Gyulával. Uo., 1883. - Róma, vagyis az örökváros nevezetességei. Bp., 1883. - Szt család képes naptára. 1884., 1885., 1886. évre. Szerk. Wajdits Gyulával. Uo., 1883-85. (névtelenül) - Szt József tiszt-e. Nagykanizsa, 1884. (9. kiad. Pécs, 1938) - Énektár. H.n., 1888. - A szenvedő lelkek kv-e. A hátrahagyottak vigasztalására és oktatására. Bp., 1893. - A szt család imakv-e. Szt József tiszt-e. Elmélkedések, ájtatossági gyakorlatok. Nagykanizsa, 1893. - Loretom, vagyis Szűz Mária názáreti háza Loretomban. Uo., 1894. - Palestina, vagyis a sztföld leírása keresztény szempontból. Uo., 1896. - Mennyei hangok. Himnuszok, szt énekek. Uo., 1897. - Hunnia ezredéves öröme. Mária országának szt helyei és a m. nemz. sztjei. Uo., 1897. - Szt lélek galambja, vagyis a bérmálás sztsége. Pécs, 1900. - Ki és mi a nazarénus? Bp., 1902? - Mária-Czell. Nagy Lajos, m. kir. győzelme c. füzetke. H.é.n. - Álnevei: Menyei (Kath. Lapok, Családi Lapok, Tanodai Lapok, versei alatt); pécsmegyei zarándok-pap. (Emlékkv. 1883) 88

Ambrus 1892:129. - M. Sion 1892:711. - Pallas XIV:556. (*okt. 16.) - Szinnyei XIII:661. (*1830. okt. 6!) - Schem. Qu. 1906:182. (*1829. okt. 16.); 1908:182. (*1829. okt. 16.) - Alkotmány 1908:49. sz. - Sziklay 1941:331. (*1829)