🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szennay
következő 🡲

Szennay András József, OSB (Bp., 1921. jún. 2.-): főapát. - A gimn-ot a bpi bencéseknél végezte. 1939. VIII. 6: lépett a r-be. 1941. VI. 27: első, 1944. VI. 27: ünn. fog-at tett, XI. 19: pappá szent., Oroszváron (Moson vm.) Lónyay hg. lelkésze, 1946. VI: Bpen teol. dr., majd Pannonhalmán főapáti titkár. 1947. IX: Bpen a bencés gimn., 1950: a Veres Pálné Gimn. hittanára, IX: a Hittud. Akad. kvtárosa. 1965. II. 1: az alapvető hittan tanszéken ny. r. tanár. 1972. XI. 6: főapáttá vál. 1981: újabb 9 évre megerősítették; a m. bencés kongr. prézes-apátja. 1987. VI: lemondott a katedráról. - A MPpK hittud. biz-ának tagja, papi továbbképző és hivatásgondozási biz-ának elnöke, a kat. gimn-ok és koll-ok biz-ának üv-je. - M: Teol. és élet. Uo., 1966. - Rejtőző istenség. Hívők és nemhívők a dialógus útján. Uo., 1969. - Hitünk sodrában. Uo., 1974. - Régi és új a liturgia világából. Radó Polikárp OSB emlékére. Szerk. Bp., 1975. - Népek nagy nev-je. Szt Benedek emlékezete. Szerk. Bp., 1981. - Isten vándorló népe. Uo., 1982. - Jézus Krisztus - életünk középpontja. Szerk. Közrem. Szalai János, Takács Gyula, Tomka Ferenc. Uo., 1982. - Teol. évkv. 1982. Szerk. Uo., 1983. - Boldogok, akik házadban laknak... Lukács Lászlóval és Szebeni Andrással. Uo., 1988. - A kereszt titka. Nagyheti elmélkedések. Pannonhalma, 1992. (2. átd., bőv. kiad 2006) - Urunk mikor eljön. Adventi és nagyheti elmélkedések. Uo., 1993. - A hittud. alapvetése. Uo., 1995. (A pannonhalmi főisk. kv-ei 7.) - Nyitott kapuk egyháza. Uo., 1995. - Unum omnes in Christo. Szerk. Somorjai Ádámmal. Uo., 1995. - Visszatekintés. Válogatás az elmúlt negyedszázad interjúiból, előadásaiból, írásaiból. Uo., 2001. - 1968: a Teológia főmunk., 1971-95: fel. szerk-je, 1983-ig az Internationale Dialogzeitschrift és a Diakonia folyóir. szerk. biz. tagja.  1990-92: a M. Kat. Újságírószöv. elnöke. s.k.

Schermann 1940:145. - M. Kurír 1981:121. - Schem. Strig. 1982:113. Arck. - MKA 1984:653. Arck. - PN 1987:217. (1653.) - Corona fratrum. ~-emlékkv. Pannonhalma, 1991. - „Újat és régit”. ~-emlékkv. Uo., 2001.