🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Antal kenyere
következő 🡲

Szent Antal kenyere: 1. a templomok Szt Antal-perselyébe a szegényeknek adott adomány. Szt Antal a prédikációiban fölhívta a hallgatói figyelmét, hogy ha segítséget kérnek és kapnak Istentől, hálából segítsenek a nyomorultakon és rászorulókon. A 19. sz: alakult ki a szokás, hogy a hívők Szt Antal segítségének elnyeréséért előre alamizsnát adtak a szegényeknek. XIII. Leó p. 1898. III. 1: Jucundo kezdetű brevéjével nemcsak jóváhagyta, hanem szorgalmazta a Szt Antal-tisztelet e formáját, mert hatékony eszközt látott benne a szociális bajok enyhítésére. Ezután vált szokássá, hogy a tp-ok Szt Antal-szobra alá ~ fölírással állítottak perselyt, és a benne összegyűlt pénzt a plébánia szegényei között osztották el. - 2. szentelmény, mely főként a barokk korban volt népszerű, láz és gyermekbetegségek ellen. **

Jánosi Gyula: Barokk hitélet Mo-on a 18. sz. közepén a jezsuiták működése nyomán. Pannonhalma, 1935.