🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szini
következő 🡲

Szini István, SJ (Szerémség?, 1580-Gyulafehérvár?, 1645): misszionárius. - Fiatalon a török elől Raguzába menekült, ahol jezsuiták nevelték és belépett a JT-ba. Raguzai kereskedőnek öltözve 1612: p. megbízólevéllel Bartol Kašić-csal (Kassai Bertalan?) együtt a mo-i hódoltsági ter-ekre indult misszió alapítására. Eszékig jutottak, a Bácskában „stációt” alapítottak, amivel kiváltották a bácsi ferencesek ellenszenvét. ~ XI: visszatért Belgrádba, a raguzai kereskedők támogatásával létrehozott ottani misszió lat. gimn-mal 1613-32: a hódoltsági missziók közp-ja volt. ~ a belgrádi kat-ok gondozásán túl 1613-14: a Temesközben és Baranyában tett missz. körutakat. Egy belgrádi karácsonyi szentbeszédének meghallgatása után Bethlen Gábor erdélyi fejed. állítólag katolizálását fontolgatta. Bethlen 1615-től ismét (→erdélyi misszió, 1579-1603) lehetővé tette a jezsuiták működését Erdélyben, ahová 1616 végén ~t is meghívta. ~ rövid karánsebesi és fogarasi tartózkodás után Gyulafehérváron telepedett le. A fejed-mel bensőséges viszonyt ápolt, a tőle kapott rezidencián isk-t is fenntartott. 1617: isk-alapítással próbálkozott Csíkban is, sikertelenül. Temesvárt, Kolozsvárt, Kolozsmonostoron, Zalatnán, Ádámoson, Magyarigenben és másutt is misszionált, gyakorlatias, a vitás kérdésekben kompromisszumra törekvő embernek tartották. 1618-20: →Vásárhelyi Gergely SJ, 1623-: Kolozsmonostoron Móri István SJ és a cseh Martin Bauda SJ lettek a munkatársai, akikkel újraindította a kolozsmonostori koll-ot is, a szegény tanulóknak konviktust szerveztek. Részt vett az 1625-42: létezett karánsebesi missz. megszervezésében. - Missz. jelentései: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók. I/2. 1617-1625. Szeged, 1990. **

Ódon Erdély. Bp., 1986. (Bíró Vencel: Bethlen Gábor és az erdélyi katolicizmus) - Emlékkv. Jakó Zsigmond születésének 80. évford-jára. Kolozsvár, 1996. (Kovács András: Az építkező Bethlen Gábor és székvárosa) - Kalapis III:922.