🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület
következő 🡲

Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület, SZKIE, [1928] 1933.-1938. nov.: a felvidéki katolikus fiú- és leányifjúság szervezete. - Pozsonyban az 1896 óta létezett Belvárosi Katolikus Körben 1933: megalakították a m. szakosztályt, mely összefogta a falusi fiú- és leányegyes-eket, megkezdte az iparos (tanonc) fiatalok szervezését. Létrehozásában segédkezett az 1925: alakított pozsonyi Virágvölgyi Katolikus Kör. Eredményesen dolgoztak az isk-ból kikerült serdülő ifj. körében, 1936 k. 130 fiú és 40 leányegyes. létezett, melyekben a kb. 12.000 tagot 300 tanító vezette. 1938: a Felvidék D-i sávjának visszacsatolásakor a 188 kör taglétszáma kb. 20.000 fő. Az 1928: alapított →Prohászka Körökkel együtt szervezték a nyári ifjúmunkás tábort a legszegényebbek számára. Műkedvelő előadásokat szerveztek, legnevezetesebb 1933: a Kanizsay István és Hetényi Antal tanítók által betanított passiójáték. Havonta munkafüzeteket adtak ki. - Az I. →bécsi döntés után a visszacsatolt ter-eken 1939: a →KALOT ill. a →Katolikus Leánykörök Szövetsége helyi csoportjaiként működtek 1945. IV-i föloszlatásuk és vagyonelkobzásukig. - A ~nek a →Szlovák Államban maradt, főként városlakó 22 csoportját 1939 tavaszán elsorvasztották, mivel a szl. viszonossági törvény 95. §-a kiszolgáltatta azt a hivatalnokok ötletszerű intézkedéseinek, pl. az engedélyezett rendezvényeket a megkezdés előtt betiltották, stb. Az isk-ból kitiltották a m. tankv-eket, 1940: betiltották a cserkészetet, ekkor egyetlen m. kulturális szerveződésként csak a nyitrai apácatp. miséin éneklő Egyházi Magyar Dalárda létezhetett. 1941. XII: engedélyezték a Szlovenszkói Magyar Kultúr Egyesület, 1942 tavaszán a Szlovenszkói Magyar Katolikus Egyesület megalapítását, mely 10 településen (Berencs, Ghymes, Lédec, Menyhe, Nagyszombat, Nyitracsehi, Pozsonypüspöki, Szunyogdi, Vicsápapáti, Vihnyepeszerény) helyi csoportot szervezett. Ez volt az egyetlen m. szervezet, mely nem csak egyetlen településen működhetett. 1945. IV: a →kassai kormányprogram minden m. egyesülettel együtt föloszlatta. - Lapjai: a rozsnyói Katolikus Ifjú (1933), utóbb Ifjúságunk (1933-38). 88

Új Élet 1936:5. sz. (Janics Kálmán: A közös kultúrmunka lehetőségei) - A felvidéki magyarság 20 éve 1918-1938. Bp., 1938:74. (Katolikusok) - Virágoskert 1938:2. sz. (Bíró Lucián: A SZKIE és a SZMKE viszonyáról) - K. Thury 1940:53. - M. Kisebbség 1941:5. sz. (Duka Zólyomi Norbert: A szlovákiai magyarság aktuális kérdései) - Tóth-Filep I:220; II:195; IV:34.