🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szmida
következő 🡲

Szmida Kálmán (Nyitra, Nyitra vm., 1864. szept. 25.-Nyitra, 1939. jún. 7.): prépost. - A gimn-ot Nyitrán, a teol-t Esztergomban végezte, 1887: Nyitrán pappá szent. Vágbesztercén, 1891: Nyitrán kp., 1899: Kisucaújhelyt plnos. 1904: a Kiszucaújhelyt teljesen elpusztító tűzvész után a tűzkárosultak érdekében segélyeket s adományokat gyűjtött. 1910: nyitrai plnos, 1913: Ker. Szt Jánosról nev. szabolcsi prép. 1915: sztszéki tan., majd a plnosok tanácsának tagja. Az Oltáregylet, a Kat. Kör eln., 1910-: a városi képviselőtestület és a tanács állandó tagja. A nyitrai magyarság vezéralakja; 1939: a tótok 9 hétre Illavára internálták, szabadulása után hamarosan meghalt. 88

Schem. Nitr. 1914:156. - Rep. lex. 1936:149. - Nemz. Újs. 1939. VI. 10. Arck. (e szerint 19 é. Nyitra város polgármestere! vsz. sajtóhiba a plnos helyett) - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

Szmida Viktor (Nyitra, Nyitra vm., 1851. szept. 26.-Mezőkövesd, 1938. szept. 4.): plébános. - A 6. gimn. elvégzése után az egri papnev-be lépett. 1868: a KPI növ-e, ahol az egyházirod. isk. elnöke, utóbb jegyzője, kezdeményezte az egyházirod. isk. tört-ének megírását. Egerbe visszatérve az egyhm. hiv-ban alkalmazott s a joglíceum hallg-ja. 1874: pappá szent. Mezőtárkányban kp., 1875-85: az egri joglíceum nemzetgazd. és pénzügytan tanára. 1873-76: az Egri Egyhm. Közl. főmunk., 1875: egyik alapítója és állandó munk. az egri Irod. Szemlének, 9 é. az Egri Egyhm. Irod. Egylet titkára. 1885: állásáról lemondott, s gr. Károlyi Alajos londoni nagykövet fiának nev-je. 1888: hazatért, Horton lelkész, 1889: Kömlőn, 1906: Bogácson plnos. 1876-85: az Egri Népújság cikkírója. - A SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA I. o. tagja. - Cikkei: Egri Egyhm. Közl. 1878-85, 1908. - M: Eredeti, rövid és gyakorlati sztbeszédek az év minden vasárnapjára. Írta Weninger. Ford. Egy egri pap. Eger, 1882. - Eredeti rövid és gyakorlati sztbeszédek az év minden ünnepére. Írta Weninger. Ford. Egy egri pap. Uo., 1882. - A teremtés nagysága. Írta Angelo Secci. Ford. és előszó. Uo., 1884. - Mindszenthy Gedeon költeményei. 1-2. köt. Kiad. Uo., 1913. - Álneve és jegyei: a-r.; D. V.; Szmida V. (Egri Egyhm. Közl., 1878) - Betűjelei: -a-r (1873-76: Egri Egyhm. Közl; 1875-től Irod. Szle); D.V. (uo.); Egy egri pap. T.E.

M. Sion 1888:947. - Koncz 1892:226. - Udvardy 1898:544. - Szinnyei XIII:1024. - MKA 1928:171. - Irodt. 1938:207. - Gulyás 1956:636.