🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szokoly
következő 🡲

Szokoly István (1850 k.-1905 u.): kántortanító. - Az esztergomi érs. tanítóképzőben 1875: szerzett okl-et. - Írása a Népnevelőben (1888: Az énektanítás czélja és haszna a népisk-ban). - M: A falu bírája, v.: A községi dolgoknak hű tüköre. Bp., 1894. (Népiratkák 88.) - Ezer év emléke. Bertalan Vincével. 2. kiad. Esztergom, 1896. - 50 népies búcsúztató különböző alkalmakra. A r.k. kántortanítók használatára. Uo., 1896. - Mezei virágok. Uo., 1898. - Gazd. olvasókv. fiúisk-k sz. Többekkel. Bp., 1899. (3. kiad. Uo., 1905) - 1900. A szt év emléke. Bernolák Vincével. Esztergom, 1900. - A majomszeretet, v.: Ne rontsd meg a gyermekedet. Két elb. Bp., 1905. (Népiratkák 232.) 88

Szinnyei XIII:1040.