🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szolnok
következő 🡲

Szolnok, v. Bács-Bodrog vm.: egykori monostor. - Dunagálos (Gložan, Szerbia) környékén a tatárjárás előtt Kálmán halicsi kir. a ter-en birtokot adott Deminus fia Sándornak, aki ott mon-t alapított egy 1256: kelt okl. szerint. Más emléke nem maradt. H.F.L.

Györffy I:235.

Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok m.: 1. Vára Szt István idejében épült várispánság székhelyeként. 1241: a tatárok felégették. 1549: a törökök közeledtére megkezdték megerősítését. 1552: Ali és Ahmed pasák serege elfoglalta, 1685: szabadult fel. A kuruc harcokban többször gazdát cserélt. Később pusztulásnak indult. Négyszög alaprajzú vár volt, sarkain bástyákkal. Ma a felszínen nyoma sincs. - 2. esperesség a váci egyhm-ben. Plébániái 2004: Cibakháza, Csépa, Rákóczifalva, Szelevény, Szolnok, Tiszaföldvár, Tiszakürt, Tiszavárkony, Tószeg. - 3. plébániái: →Szolnok-Belváros, →Szolnok-Szandaszőlős, →Szolnok-Szent József, →Szolnok-Újváros, →Szolnok-Vár. - 4. Szentháromság ferences konvent és tp. A szalvatoriánusok 1685-től jártak misszionálni a városba. 1686: letelepedtek egy mecset mellett, melyet tp-má alakítottak át. 1697: Thököly katonái felgyújtották. 1723: új rendház, 1736: tp. építésébe fogtak, 1752: lettek készen. Házuk 1753: konvent lett, tp-uk 1758: az egyetlen tp., egyúttal plébtp. a városban. 1900: a kapisztránus prov-ba sorolták, 1950: megszüntették. A frencesek 1831-51: nagygimn-ot,1862-87: algimn-ot veztettek. - 5. g.k. parókia a hajdúdorogi egyhm. budapesti esp. ker-ében. - 1989: alapították. 1993 pünkösdjén ideigl. Szt György-fatp-ot állítottak, 1997-2002: épült a mai tp. A különálló harangtornyot a várban és környékén élő ferences öregdiákok készíttették. Harangjait (207 és 137 kg) Lázár Imre Székelyudvarhelyen öntötte. 1991: a Széchenyi-lakótelepen szegény-étkeztetést kezdtek és népfőisk-t nyitottak. - Parókusa Jaczkó György. Hozzá tartozik Jász-Nagykun-Szolnok és Pest m. minden g.k. szórványa, Pest m-ből Cegléd, Abony Nagykörös térsége. A parókiaház 2003-05: épült. - Kat. sajtója: 1994: Üdvözlő. Szerk. a parókus. Megj. negyedévenként. - 6. Kat. sajtója: 1919-44: Szolnok és Vidéke, 1924-44: Katholikus Élet, 1940: Katolikus Szó. - Lakói 1785: 5714 r.k., 15 g.kel., össz. 6271; 1940: 32.243 r.k., 343 g.k., 74 g.kel., 761 ev., 4915 ref., 2590 izr., 85 egyéb vall., össz. 42.011; 1983: össz. 78.619.  Bá.B.-Jaczkó György

1. Kiss 1984:401. - 3. Csömöz Gáspár: A kat. egyh. tört. Szolnokon. Szolnok, 1936. (dissz.) - 4. Fridrich II:197. - Schem. Cap. 1948:38. - Mészáros 1988:265.