🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szuppan
következő 🡲

Szuppan Zsigmond (Körmöcbánya, Bars vm., 1814. jan. 18.-Esztergom, 1881. júl. 17.): választott püspök. - Nagyszombatban tanult. 1837. II. 22: pappá szent. 1839: fil-ból drált. Esztergomban nev., kp., majd szegyh. karnagy, 1840: líceumi tanár. 1852: az érs. gimn. ig-ja. 1855: p. kamarás. 1858: pozsonyi, 1861. III. 11: esztergomi knk. 1865. IV. 11: madocsai apát. 1870. III. 30: a kir. besztercebányai mpp-ké nevezte ki, IX. Pius p. VI. 27: megerősítette. 1871. VII. 16: lemondott az egyhm. átvétele nélkül. X. 14: a kir. visszahelyezte a kápt-ba és novi cpp-ké tette. - Írása: A nagyszombati gimn. értes. (1853/54: A nagyszombati gimn. tört.) - Fm: M. nyelvtan, előkészítésül s útmutatásul a jó stylusra, serdültebbek számára. 1-4. rész. Nagyszombat, 1844. - Utóda a novi c-en 1881: Virter Bertalan. 88

LBE:409. - Gams 1873:374. (7.) - Zelliger 1893:517. - Pallas XV:855. - Kollányi 1900:481. - Bars vm. 1903:196. - Szinnyei XIII:1166. (†júl. 14!)