🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > siculicidium
következő 🡲

siculicidium (a lat. siculus, 'székely' és cidium, 'öldöklés' szavakból): 1. a →madéfalvi veszedelem latin neve. Az „s” betű figyelmen kívül hagyásával mint →kronosztikon az 1764-es évet (az esemény időpontját) adja ki. - 2. a →székelyek között azóta végrehajtott politikai gyilkosságok neve. - 3. A Mádéfalva és Csíkcsicsó között található tömegsírból (Vészhalom) a Habsburg cs. hatalom gúnyt űzött, amikor arra emlékművet helyezett a köv. fölirattal: DOMITA SICULORUM SUPERBIA HIC JACET, 'A székelyek megfékezett gőgje nyugszik itt'. A másik oldalára ismeretlen titokban a következőt véste: Itt emelt magának a gonoszság oltárt - Mondd el hóhérinkra a CIX-k soltárt. - II. József cs. (ur. 1780-90) ezt az emlékművet ottjártakor elpusztíttatta. Ezután egy keresztet állítottak az út mellé: Ezen kereszt állíttatott emlékül kik itt nyugosznak az 1764 veszedelemtől. 1905. X. 8: a tömegsír helyét turulos emlékoszloppal jelölték meg (Köllő Miklós alkotása). Az emléktábla prózai és verses feliratán ez olvasható:

Prózában: SICVLICIDIVM / 1764. JAN. 7. / A HATÁRŐRS ERŐSZAKOS SZERVEZÉSEKOR / MÁDÉFALVA HATÁRÁBAN / 1764. JANUÁR 7.-ÉN HAJNALBAN / A CSÁSZ. KATONASÁG ÁLTAL VÉDTELENÜL LEMÉSZÁROLT / CSÍK ÉS HÁROMSZÉKI / 200 SZÉKELY VÉRTANÚ EMLÉKÉRE / KIK AZ ŐSI SZABADSÁGUKÉRT VÉRZETTEK EL / EMELTE AZ UTÓDOK HÁLÁS KEGYELETE / 1899. - Versben:

SZÉKELY NÉP ITT HULLOTT ŐSEIDNEK VÉRE

KIKET ZSARNOK ÖNKÉNY BOSSZÚS KARJA ÉRE

MIDŐN ALKOTMÁNYOS SZABADSÁGOD VÉDTÉK

SZŐRNYŰKÉP OLTÁK KI SOK ÁRTATLAN ÉLTÉT

DE BÁR ELVESZTEK ŐK ÁDÁZ FEGYVER ALATT

EMLÉKÜK NEM VÉSZ EL ÖRÖKRE FENNMARAD

MERT HŰ KEGYELETBEN MEGTARTOD ŐSEID

ÍGY ÉL MAJD EMLEKÜK IDŐTLEN IDEIG.

A fölirat prózai része Szádeczky Lajos egy. tanár, a vers Balló István főgimn. tanár műve.

88

Orbán II:63. - Pallas XIV:1089. - Marczali Henrik: Mária Terézia 1717-1780. Bp., 1891. (M. tört. életrajzok) [nincs említve!] - Vincze 1994:16. - Nyírő József: Madéfalvi veszedelem. Reg. Szeged, 1995. - EH III:308.