🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > sublector
következő 🡲

sublector (lat. 'alolvasó'): az →olvasókanonok segítője és helyettese, a →káptalani iskola vezetője. - Esztergomban az olvasóknk. nevezte ki és fizette, miután bemutatta az érs-nek v. helynökének és a kápt-nak. Ebédet és vacsorát a ~ az érs. asztaláról kapott. - A ~ volt az isk-k közvetlen irányítója. Napi 3 előadást tartott, kivéve az ünnepeket, ill. pénteket, szombatot, a nagyobb ünnepek vigíliáit, s egy-egy hetet karácsony és húsvét előtt, amikor ének- és zeneórák voltak (→succentor). A szegény tanulókat, a knk-ok rokonait és házuk népét ingyen tartozott oktatni. Áldozócsütörtökön, a zsinatok első napján, s az adventi officium O sapientia-jának (→Ó-antifónák) idején a sztbeszédet mondta. A succentorral együtt rendezte a körmeneteket. Növendékeit elvezette a →konventmisére és a vesperásra, büntette a fegyelmezetleneket, a súlyosabb eseteket jelentette az olvasóknk-nak. Segédtanárok csak a ~ tudtával és engedélyével vehettek föl növendékeket az isk-ba. - A ~ jövedelmét az olvasóknk-tól kapott fizetésen és az érs-től nyert ellátáson kívül az esztergomi bortized, a szölgyéni gabonatized s a kishonti, honti és nyitrai dézsma része képezte. 88

Kollányi 1900:XXXVII.