🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szerzetestemplomok
következő 🡲

szerzetestemplomok: szerzetesek saját használatára épített templomok. - A szegyh-tól és más tp-októl a ~ térbeosztásukban és térkiképzésükben különböznek, melyekben az egyes rendek sajátos építészeti stílusa a legvilágosabban fejeződik ki. A ~ a ktorok legkiemeltebb részei, ezért a ktorépület D-i v. É-i oldalán állnak. Térbeosztásuk az óker. baz-tól származik, s egészen a korai gótikáig alig változott. Részei: 1. A főoltár rendszerint a ~ K-i végében áll. A szentélyt altp. emeli több lépcső magasságába a középhajó fölé, de az altp-ot a 12. sz. után Cluny és a hirsaui isk. elhagyta. - 2. A presbitérium a főoltár előtti térség az asszisztencia számára. - 3. A kórus a presbitérium előtti térség az officiumot éneklő szerz-ek v. knk-ok számára, kiknek ülőhelye a ~ sajátos jellemzője. - 4. A szentélyt Ny felé szentélyrekesztőfal zárja le, mely olykor csak egyszerű rács, előtte a ciszt-eknél külön helyet jelöltek ki a beteg szerz-eknek. - 5. A tp. további része Ny felé a laikusoké, a ciszt-eknél a laikus testvéreké. - 6. A K-i szentélynek olykor tükörképét építették meg a ~ Ny-i végében, máskor többszintes karzatot építettek. - 7. A clunyi típusú ~ jellegzetes tartozéka az előcsarnok (→Galilea, 2., a ciszt-eknél Paradicsom). - Az eu. ~ mintája a 9-10. sz: a St. Gallenban épített karoling Szt Kereszt-baz. volt. Később Cluny, Hirsau és Citeaux lett a példa. A koldulórendi tp-ok új típust hoztak. A domonkosok meghonosították a →csarnoktemplom típust. A barokkban a jezsuitáké a vez. szerep a ~ építésében. - A ~ belső díszítése tükrözte a r. lelkiségét. Cluny 3. tp-ában a pompa és az ünnepélyesség uralkodott. A hirsaui isk. ~aiban a 2. clunyi tp. egyszerű, mégis gazdag belső berendezése látható. A ciszt-eknél az egyszerűség és a szegénység uralkodó, ezért tiltották a kőtorony építését, a falakat alig tagolták, elhagyták az előteret, s a belső díszítés nagyon egyszerű. **

LThK VI:347.