🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szomaszkaiak
következő 🡲

szomaszkaiak (lat. Ordo Clericorum Regularium a Somascha, ORS): klerikus szerzetesrend. - 1532: alapította Szomaszkában (Lombardia) Emiliani Szt Jeromos az ifj., főleg az árva gyermekek nevelésére, szegények gondozására és lelkipásztorkodásra. 1540: nyertek p. jóváhagyást. 1546: egyesültek a →teatinusokkal. 1568: váltak önálló renddé. Életüket az ágostonos regula szabályozza. Közvetlenül a p-tól függenek, s rendelkeznek a →koldulórendek kiváltságaival. Borromei Szt Károly Páviában rájuk bízta a Szt Majolus-tp-ot, ezért itt majolitáknak is nevezik őket. 1616-47: a →doktrináriusok nagy része csatlakozott hozzájuk. Virágkoruk a 18. sz: volt: 4 itáliai prov-ban 119 házuk volt. A sz. végére annyira elsorvadtak, hogy 1810: egyetlen házuk maradt Luganóban. 1814-től újjáéledtek. 1980: 68 házban 396 rtag, köztük 289 pap, 2006: 92 házban 486 rtag, köztük 354 pap élt. **

LThK IX:817. - AP 1980:1214; 2006:1458.