🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Taktika
következő 🡲

Taktika: VI. (Bölcs) →Leó bizánci császár (ur. 886-912) műve. - 904 u. készült, ismertette különböző népek, köztük a magyarok hadszervezetét és taktikáját. Leó átvette a 6. sz. végén/7. sz. elején készült Mavrikiosz-féle taktikának a 6. sz. türkökre vonatkozó részeit, mert a „türk” néven emlegetett m-okat azokkal azonosaknak gondolta. Forrása szövegét azonban 6 helyen kiegészítette, s ebből kitűnik, hogy közvetlen értesülései is voltak a m-okról, kiknek taktikája lényeges vonásaiban megegyezett a türkökével. B.A.

Századok 1951:334. (Moravcsik Gyula: Bölcs Leó ~ja mint m. tört. forrás) - Györffy 1958:72.