🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tangl
következő 🡲

Tangl Harald (Bp., 1900. szept. 2.-Bp., 1971. dec. 31.): orvos, cserkészvezető. - A bpi Werbőczy Gimn-ban éretts. A Pázmány Péter Tudegy-en 1923. XI. 29: orvosdr-rá avatták, 1925-35: az Élettani Tanszéken tanárs. 1929: Egyiptomban és az USA-ban járt tanulm-úton. 1933: „a belső secretio élettana” tárgykör egy. mtanárává képesítették. 1935: az Állatélettani és Takarmányozási Állomás kísérletügyi főadjunktusa, majd ig-ja, 1946: főig-ja. 1952: kandidátus, 1954: a mezőgazd. tud. (élettan, takarmányozástan) dr-a, 1957: Kossuth-díjat kapott. 1960-69: nyugdíjazásáig az Állattenyésztési Kutatóint. (ÁKI) ig-ja, azután tud. tanácsadója. Kidolgozott egy hideg légáramlásos zöldszénakészítő berendezést. A M. Biológiai Társ. vez. tagja. - A 4. sz. Budai Ifj. Kongregációk (BIK) cserkészcsapat alapító tagja, 1915: őrsvez., a csapat által alapított „Ezüst Sirály Rend” első kitüntetettje. 1917: segédtiszt, 1918: cserkésztiszt, 1917-22: rajvez., 1920: Gabona Istvánnal a M. Farkaskölyök Mozg. megalapítója. 1922-24: a →Magyar Cserkészszövetség külügyi titkára. 1923: újjászervezte a 4. sz. BIK öregcsapatot, annak első és örökös tb. parancsnoka. 1923-: csapata külf. mozgótáborainak és 1924: a II. (koppenhágai) dzsemborin a m. küldöttség vez-je. - Írásai: Új Universum. 1. Bp., 1938. (A konyhasó élettani hatása; A nagysebességű repülés ártalmai; A sport-szív), Az emberi test szerkezete. Uo., 1938. (A belső elválasztású mirigyek), A mai m. szociálpol. Uo., 1939. (A munka élettana), Természet-, Orv.-, Műsz. és Mezőgazd-tud. Orsz. Kongr. Bp., 1926. I. 38. munkálatai. 6. köt. Uo., 1940. (Az állati élet kémiai folyamatai), Baromfi és nyúltenyésztők évkv-e. Uo., 1941. (A tojáseltevés egyszerű módozata), Mezőgazd. és állatorv. előad. Bp., 1941. (Korszerű takarmányozás és silózás), A M. Biol. Kutatóint. munkái. 14. köt. Uo., 1942. (A halhús összetételének és népélelmezési jelentőségének vizsgálata), 15. köt. Uo., 1943. (Balatonmelléki főzelékfajták C vitamintartalmának vizsgálata), A mezőgazd. és az átmenet a békegazd-ra. Uo., 1944. (A biológia szerepe a takarmányozásban), Haladó gazdák útmutatója. Uo., 1944. (Háborús szükségtakarmányok). - M: Élettani demonstratiók és gyakorlatok. 1. Mosonyi János: Biochemiai és biophysikai demonstratiók. + 2. Élettani gyakorlatok. Bp., 1928. - A vitaminok. Uo., 1935. (A termtud. elemei 1.) - A hormon és az ember. Uo., [1938] (A Búvár kv-ei 6.) (új kiad. Uo., 1959. [Élet és Tud. kiskvtár 11.]) - Az alvás. Uo., 1939. (A termtud. elemei 9.) - Az élet intézői. Írta Sure Barnett. Ford. Kieg. Deseő Dezső. Uo., 1940. (A Kir. M. Termtud. Társulat Termtud. Kv-kiadóváll. 116.) - A gyümölcsevés élettani jelentősége. Uo., 1940. (M. Kir. Földmívelési Min. Kiadványai) - Egy új kaszálási módszer munkaélettani vizsgálata. Gedeon Róberttel, Schlick Bélával. Uo., 1940. (M. Nemzetbiol. Int. kv-ei 4.) - A M. Nemzetbiológiai Int. Nemzetélelmezéstani Oszt. programmja. [Uo.] 1940. (M. Nemzetbiológiai Int. kiadványai 1. is) - A köleskenyér népélelmezési és gazd. lehetősége. Uo., 1941. (M. Nemzetbiológiai Int. kv-ei 8.) - A táplálkozás. Uo., 1941. (2. kiad. 1942) - Fogyasszunk minél több gyümölcsöt és zöldfőzeléket. Uo., 1941. (M. Kir. Földmívelési Min. Kiadványai) - Együnk almát! Uo., 1943. (Uaz) - Vitaminok és hiánybetegségek. Uo., 1945. (Az Egyetemi Nyomda termtud. sorozata) - A helyes takarmányozásról. Uo., [1950] (cím nélküli sor. 4.) - A sertésnevelés és hízlalás időszerű kérdéseinek biol. alapja. Uo., 1952. - A takarmány zsírtartalmának hatása a sertések fejlődésére és hízására. Uo., 1952. - A vitaminok szerepe étrendünkben, az élelmiszeriparban, a mezőgazd-ban. [Uo.] 1952. - A háziállatok élettana a bonctan alapjaival. Egy. jegyz. Bp., 1953. - Háziállatok élettana. Uo., 1954. (Agrártud. Egy. tankv-ei) (2. bőv. kiad. 1956) - A vitaminok, hormonok, antibiotikumok szerepe az állattenyésztésben. Uo., 1956. (ném-ül is; m-rom. közös kiad. is) - Az antibiotikumok szerepe az állattenyésztésben. A bibliogr-t összeáll. Geist Gáspár. Uo., [1958] (Témadokumentáció. Álattenyésztési sorozat) (soksz.) - A környezet szerepe háziállataink életfolyamataiban. Uo., 1965. - Vitaminok és az állat. Uo., 1968. - Bpen 1954-56: az Élővilág fel. szerk-je, a Búvár folyóir. szerk. biz. eln. Bo.J-Fe.Má.-88

Győry 1936:805. - Akad. Értes. 1954. - M. sajtó bibliogr. Bp., 1954:32. - ÁKI Híradó 1972:2. sz. (Baitner Károly: Búcsúzunk dr. ~tól) - Az Egészség 1972:1. sz. (Buga László: T. prof.) -Takarmánytermesztési Kutató Int. Közlem. 1972:12. sz. (Gaál László: In memoriam ~) - Búvár 1972:2. sz. (L. G.: Búcsú a kiváló tudóstól, a nép fáradhatatlan művelőjétől, szeretett barátunktól) - Agrártört. életrajzok 1989. III: 399. Arck. - M. Nemz. 1981. XII. 9. (Lányi György: Emlékezés ~ra) - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

Tangl Károly (Pest, 1869. okt. 14.-Bp., 1940. jan. 10.): fizikus, egyetemi tanár. - A gimn-ot és az egy-et 1887-91: Bpen végezte, 1895: fiz-ból drált. Eötvös Loránd tanárs-e, Berlinben és Párizsban képezte tovább magát. 1900: a mértékhitelesítő biz. elnöke, 1901: a bpi egy. a mechanika mtanárává képesítette. 1903. VIII. 24: a kolozsvári egy-en az ált. kísérleti term-tan ny. r. tanára, a term-tani int. ig-ja, a középisk. tanárképző tanára, az Orsz. Tanárvizsgáló Biz. alelnöke. 1909/10 és 1914/15: a mat. és termtud. kar dékánja, 1910/11: prodékánja, 1915/16: a kolozsvári egy. rektora, 1916/17: prorektora. 1917. I. 27: a bpi műegy-en a kísérleti fiz. ny. r. tanára. 1921. VIII. 29: a bpi tudegy. kísérleti term-tan ny. r. tanára, 1935-39: a bpi bölcsészkar pótképviselője a felsőházban. A potenciálelmélettel, a mágnesség hatásaival, a gázok dielektromos állandóságával, a kapilláris feszültség meghatározásával s a horizontális ingával foglalkozott. - 1908. IV. 30: a MTA l., 1920. V. 5: r. tagja, 1934. V. 11-1940: a mat. és termtud. o. elnöke, 1935. V. 16: ig. tagja; 1917: a SZIA IV. o. tagja, az Eötvös Loránd Mat. és Fiz. Társ. alelnöke. - M: Ált. kísérleti term-tan. Kolozsvár, 1906 k. (soksz.) - Véleményes jelentése dr. Károly Irén mtanári képesítése ügyében. Farkas Gyulával. Uo., 1906. - Vizsgálatok a gravitációról. Bp., 1918. - Kísérleti fiz. Uo., 1920. (Főisk. segédkv-ként uo., 1924; 4. kiad. Átd. Barnóthy Jenő, Forró Magdolna. Uo., 1946) - Bev. a fiz-ba. Uo., 1921. (A Pantheon Ismerettára) T.E.

Szinnyei XIII:1286. (*1870) - Kolozsvári egy. alm. 1916/17:42. - Zelovich 1922:369. - Szentpétery 1935:713. - Akad. Értes. 1940:305. - SZIA Értes. 1940:167. - Ortvay Rudolf: ~ (1869-1940) emlékezete. Bp., 1940. - MÉL II:819. Arck. - MTA tagjai 1975:277.