🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tanodai Lapok
következő 🡲

Tanodai Lapok, Pest, 1856. máj. 1.-1871. jún. 30.: katolikus nevelészeti és közoktatási heti közlöny mindennemű tan- és nevelőintézeti igazgatók, a gimnáziumi és reáltanodai tanárok, néptanodai oktatók, úgyszintén lelkészek, községi tanfelügyelők, magántanítók, a tanügy és nevelés összes barátainak számára. - Megj. hetenként, össz. 789 sz. Szerk. Lonkay Antal, 1862-65: Bárány Ignác is. Kiad. Heckenast Gusztáv, 1857. VII. 1: Lonkay Antal. Ny: Landerer és Heckenast, 1857. VII. 1: Bagó Alajos, 1862. I. 1: Wodianer, 1868. II. 20: Emich Gusztáv, X. 1: Athenaeum, 1869. VI. 3: Kertész József, 1870. VI. 2: Hunyadi Mátyás. - Az első r.k. isk. és tanügyi lap, a tud. irod., a szépirod. hazai és külf. eseményeiről az Irodalmi és művészeti tárcsácska rovata tájékoztat. - Testvérlapja: Az Idők Tanúja (1860-68), M. Állam (1868-71). - 1871. VII. 1: a Népiskolai Lapok és a ~ egyesült, s A Népiskola c. élt tovább (1871-76). 88

Szalády 1884:221. - Kiss-Sziklay 1902:499. - Lakatos 1991:2730. (3825.)