🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tapolczai
következő 🡲

Tapolczai János (†Várad?, 1462?): váradi prépost. - 1434: magister artium a bécsi egy. jogi karán, 1436: baccalaureus juris, 1438: decretorum dr. 1435-45: váradi knk. és javadalmas. 1445: őrknk., prebendárius és a Szt András-oltár ig-ja, 1446-62: váradi prép. - Utóda a prépságban 1464: Balázs. V.S.

Schem. Mv. 1896:107; 128. - Tonk 1979:254, 953. sz.

Tapolcsáni Lőrinc, SJ (Rosindol, Pozsony vm., 1669. júl. 27.-Nagyszombat, 1729. szept. 30.): egyetemi tanár, kánonjogász. - A Pázmáneum növ-eként 1790: lépett a r-be. Grácban teol. dr., majd az erkölcstan tanára. 1710 k. a nagyszombati egy-re került, ahol haláláig fil-t, jogot és dogmatikát tanított. 1712-14: az egy. h. kancellárja, 1722-27: kancellárja, 1719-21: és 1729: rektora, közben 1727-28: a Pázmáneum rektora. - M: Sacrificium saeculare, dictione eucharistica sancto patriarchae Ignatio solenni ritu impensum. Tyrnaviae, 1715. - Quinquagena casuum… de sacramento poenitentiae resolutorum. Uo., 1716, 1724. - Idea strenui fidei divinae propugnatoris et amplificatoris S. Ignatii e Loyola. Uo., 1718. - Az igaz hitnek és csalatkozható reguláiról való munkácska. Ford. Nagyszombat, 1724. - Academicus ens naturale per quaestiones philosophicas controvertens. Uo., 1726. - Centuria casuum ex academicis qua decretalibus, qua theologicis praelectionibus… resolutorum. Uo., 1728, 1730. - Tractatus de peccatis, gratia, et merito. Uo., 1743. Neve csak 1728 kiadott művén Tapolcsányi, a többin Tapolcsáni. 88

Szinnyei IV:544. (s.v. Hávor István) - KL IV:318. (s.v. Tapolcsányi) - Hermann-Artner 1938:267. (s.v. Tapolcsányi)