🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tar
következő 🡲

Tar, Nógrád m.: plébánia az egri, 1993. V. 31-től a váci egyhm. pásztói esp. ker-ében. - 1254: Tor. 1300: már létezett. Tp-át 1300 e. Szt Mihály tit-ra sztelték, a mait 1845: építették. Harangjait 1934: 82,5 és 66 cm átm. Szlezák László Bpen öntötte, 1908: 29,5 Seltenhofer Frigyes fiai Sopronban öntötték. Org-ját (1/7 m/r) 1867: Komornyik Nándor (op. 88.) építette. Akv. 1743-tól. - Filiája 1984: Hasznos. - Plébánosai: 1700: Rákóczy Gábor, Zubalovszky Albert, Takács István, László István, Tóth Pál, Hedry Károly, Garlay József, Lőrincz József, Dányi Ferenc, Druzsik János, Zábráczky Ferenc, Pócs Antal, Lengyel Miklós, Kőváry János, Knotz Sándor, Pigay István, Zakkay József, Pártos Péter, Tippmann József, Kovács János, Tóth Béla, Kiss Ernő. 1998-tól Szurdokpüspöki látja el. - Lakói 1785: 958 r.k., össz. 1026; 1840: 1622 r.k., 2 ev., 4 ref., 9 izr., össz. 1637; 1910: 1650 r.k., 40 ev., 2 ref., 13 izr., össz. 1705; 1940: 2172 r.k., 1 g.k., 12 ev., 12 ref., 6 izr., össz. 2203; 1983: össz. 2462. - 1948: r.k. népisk-jában 258 tanuló. **-P.P.

Egri Egyhm. Közl. 1904. (Pigay István: A ~i pléb. rövid tört. 1-8. r.) - Soós I:314. - Patay 1955, 1982. - MKA 2000:405.

Tar Lőrinc (Tar, Heves vm., 1370 k.1426 után): Zsigmond király udvari embere, kalandkedvelő lovag. - 1401: a király védelmében megsebesült. 140413: honti és nógrádi ispán, 140609: pohárnok, 140713: kirnéi főasztalnokmester, 1414: kir. tanácsos, 1415: részt vett a konstanzi zsinaton. 1409-11: elzarándokolt az íro-i Szt Patrik-barlanghoz. A pokol tornácának tartott kénes barlangba leereszkedő zarándokok élményeit hivatalosan feljegyezték, e jegyzőkv-ek a kk. vizionárius irod. fontos fejezetét alkotják. ~ pokoljárását Jacobus Younge dublini jegyző rögzítette írásban a lovag vallomása és levele alapján. A szöveg 1464: készült másolatát a British Library őrzi. A történet itthon is ismertté vált, a zarándoklat állomásait sorolja fel a Peregrinatio Laurentii Tar c., 13 hexameterből álló latin vers, ami talán egy nagyobb elbeszélő költemény summája. A látomások Zsigmond kir-ra vonatkozó részlete Tinódi Sebestyén Zsigmond császár és királynak krónikája (1552) c. históriás énekének függelékében olvasható. - Kiadásai: Analecta Bollandiana 1908:35. (Delehaye, Hippolyte: Le pelerinage de Laurent de Pasztho au Purgatoire de S. Patrice) - ItK 1896:400. (Széchy Károly: Adalékok a régibb magyar irod-hoz, 2. ~ zarándoklása) - ~ pokoljárása. Szerk. V. Kovács Sándor. Ford. Boronkay Iván és Imre Flóra. Bp., 1985. M.E.

Magyarságtudomány 1942:26, 195. (Posonyi Erzsébet: A ~ monda és a Szt Patrik purgatóriumi víziók keletkezése) - Mályusz Elemér: Zsigmond kir. uralma Mo-on. Bp., 1984. - Engel 1996. II:239.

Tar Pál (Gyula, Békés vm., 1931. dec. 23.-): diplomata. - 1950: kitelepítették. 1956: Párizsba menekült, a Banque National de Paris vez. tisztségviselője Párizsban, Brüsszelben, Hongkongban és az USA-ban. 1990: Antall József min-eln. személyes tanácsadója, 1991: washingtoni magyar nagykövet, 1994-98: a Batthyány Lajos Alapítvány eln., 1999. II. 8-2002. VII: szentszéki magyar nagykövet. - M: In memoriam Antall József. Bp., 2003. **

M. Kurír 2002. VII. 4.