🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tardos Krenner
következő 🡲

Tardos Krenner Viktor (Bp., 1866. aug. 12.-Bp., 1927. dec. 28.): festő, művészeti író. - Rajzolni anyjától, Máchik Mária festőtől, festeni →Székely Bertalantól és →Lotz Károlytól, Münchenben Liezen-Mayer Sándortól tanult. 1903-24: a Képzőműv. Főisk. tanára. Művészetped. munkássága mellett főleg monumentális feladatok foglalkoztatták, bpi középületekbe és magánpalotákba készített falképeket, melyek többsége elpusztult. ~ festette 1894: az egri szegyh. Mária-kpnájának szentélyboltozatát és a pesti ferences tp-ban Lotz Károly mellett a mennyezetfreskókat; 1911: az egri szegyh. szentélyének mennyezetfreskóját (Barsi Adolffal); 1925-26: a szentély falképeit (→Lohr Ferenccel); 1922-24: a gyöngyösi Szt Bertalan- és a ferences tp-ot, 1925: a kiskundorozsmai plébtp-ot, 1926: a budai vízivárosi kapuc. tp. Krisztus királysága-mennyezetképét. - M: Nero anyja. Tragédia 5 fv. Bp., 1903. - György barát. Tragédia. Uo., 1907. - Szerk. 1905. XII. 1-1907. V: a M. Rajztanárok Orsz. Egyes. Értesítőjét, 1907. IX/XII: a Rajzoktatást. 88

Szinnyei XIII:1302. - M. Műv. 1928:64. (Lyka Károly: ~) - Schoen Arnold: Emlékezés a budavári klarisszák és a pesti ferencesek tp-áról. Bp., 1943:18. - ML IV:508.