🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tardy
következő 🡲

Tardy László (Bp., 1941. júl. 22.-): karnagy, kántor. - Gyermekkorát Nagylókpusztán (Fejér vm.) töltötte, ahol anyja tanítónő, apja gazdatiszt volt. 1950: Mosonmagyaróvárra költöztek, ~ zongorázni és csellózni tanult a Mosonyi Mihály Zeneisk-ban, szüleivel és testvéreivel tagja volt a mosoni plébtp. énekkarának. A Kossuth Lajos Gimn-ban 1959: éretts., majd zeneszerzést és karvezetést tanult a győri Zeneműv. Szakközépisk-ban. 1961-65: a bpi Liszt F. ZF-n énektanár és karvezető okl-et szerzett, közben a Gesualdo énekegyüttes tagja, mellyel 1965: ösztöndíjasként részt vett a római Santa Cecilia Akad. hathetes velencei kurzusán. 1964-65: a bpi Szilágyi Erzsébet, 1969: a Szentendrei Ferences, 1975-78: a bpi Patrona Hungariae, 1997-99: a bpi Egyetemi Kat. Gimn. tanára. 1966. VIII-: a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)-tp. kántor-karnagya. 1967-73: liturgikát és teol-t tanult a Hittud. Akad-n, baccalaureátusi fokozatot szerzett. 1967-83: a bpi nyári kántorképző tanára, 1967: az →Országos Magyar Cecília Egyesület munk., melynek 1972: indult kántor-továbbképzőjén és karnagyképzőjén tanár, 1978: e tanf-ok vez-je. 1968-: a Semmelweis Orvostud. Egy. kamarazenekarának vez-je. 1978. X: részt vett Rómában a világiak hivatásával és küldetésével foglalkozó ppi szinodus munkájában. →Bárdos Lajos utódaként 1985: az OMCE társelnöke, egyházzenei tanf-okat vezet, előadásokat tart szerte a Kárpát-medencében. 1990-: éneket és egyházzenét tanít a KPI-ben. - Részt vett a II. Vat. Zsin. utáni lit. reform zenei munkálataiban (Kis magyar uzuális, Temetési szertartáskv., →Éneklő Egyház), zenei szakértőként működött közre a Misekv., az Olvasmányok kv-e és a Zsolozsmáskv. elkészítésében. Írásai a Teológia, Vigília, Musica Sacra, M. Kórus, M. Egyházzene c. lapokban. - 1991-95: a Kossuth-díj bizottság zenei albizottságának munk. Tagja a Szt Zene Nemzetk. Társ-ának (CIMS) és a Kat. Egyházzenei Szervezetek Eu. Szöv-e (CEDAME) elnökségének. - A Mátyás-tp. ének- és zenekarával klasszikus és romantikus egyházzenei művek mellett számos kortárs m. szerző (Büky Géza, Dobos Kálmán, Farkas Ferenc, Koloss István, Maros Rudolf, Ottó Ferenc, Sári József, Sáry László, Szilas Imre, Szőnyi Erzsébet, Vincze Ottó stb.) műveit mutatta be. Felújította Menner Bernát G-dúr miséjét, Moyzes Miklós C-dúr miséjét, Vavrinecz Mór Requiemjét és Te Deumát, Szabó Xavér motettáit, Dohnányi Ernő Szegedi miséjét, Gyopár László D-moll miséjét stb. - Kitüntetései: Bárdos-, Harmat-, Kodály- és Liszt-emlékérem, 1994: Liszt-díj, 1997: Pro Ecclesia Hungariae-emlékérem, 2002: Szt Adalbert-díj, 2006: Budavárért-emlékérem, M. Örökség-díj. s.k.