🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tariczky
következő 🡲

Tariczky Endre (Gyöngyös, Heves vm., 1818. nov. 18.-Tiszafüred, 1912. máj. 10.): plébános. - Isk-it Gyöngyösön végezte. 1842: az egri papnev. int-ben szent. pappá. Tiszanánán, 1846: Árokszálláson kp., 1853: Zsércen plnos. A szabharc alatt hazafias beszédeivel tűnt fel. 1862: Tiszafüreden plnos, ahol aranymiséje alkalmával díszpolgárrá vál. és a múz. számára megfestették életnagyságú arcképét. Tass és Szabolcs honfoglaló vezérek emlékére 1896: gyűjtés útján emlékoszlopot állíttatott Tiszafüreden. 1902: magas korára való tekintettel adm-t kapott maga mellé. 1907: nyugalomba vonult. Kiváló érdeme a Tiszafüredi Régészeti Egyesület és Múz. megalapítása. - Cikkei: 1842-től: Religio és Nevelés, Kath. Néplap, P. Napló, Borászati Lapok, Kertészeti Gazdaság, Egri Posta, Eger, Karczag és Vidéke, Nagykunság, Egri Egyhm. Közl. - Fm: Tiszafüred vidéke a népvándorlástól kezdve, tört. és hadászati szempontból... Eger, 1829. - Korszerű elmélkedés Szt László kir. napján, a nevét viselő SZLT felett. Eger, 1899. - A tiszavidéki kun földpiramisok ismertetése. Uo., 1906. - Tass és Szabolcs honfoglaló vezérek tiszafüredi ezredévi oszlopának tört. keletkezése. Tiszafüred, 1909. P.M.

Koncz 1892:230. - Pallas XV:943. - Szinnyei XIII:1306. - Heves vm. 1910:403.