🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tarpa
következő 🡲

Tarpa, Torpa, Szabolcs-Szatmár-Bereg m.: 1. ágostonos kolostor. 1333-34: Torpaszigete ágostonos perjele, Gergely szomszédait, Biri Tamást és társait egy 1331: történt hatalmaskodással vádolta. Gyöngyösi Gergely a pálosokról 1525 táján írt művében megjegyezte, hogy amikor 1434: a r. generális perjelévé választották Benedeket, az elhagyta a torpai kolostort, és egy bizonyos Eruditionale kv-et Ungvárra vitt. A pálosok csak 1322/25: kapták elnevezésüket Remete Szt Pálról, addig gyakran Szt Ágostonról nevezték meg őket. Más adat a ~i szerz-esházról nem került elő. - 2. egykori plébánia az egri egyhm-ben. 1291: Szt András ap-tp-a volt, mely a 16. sz: a ref-oké lett. Falképeit (Kálvária, Szt Mihály, Szt György) 1981: tárták föl. 1984: Beregsurány filiája. -  H.F.L.

Kállay család okl-tára. Bp., 1943. I:417, 420, 422, 425. - Gyöngyösi 1988:94.