🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tarzosz
következő 🡲

Tarzosz, Tarzusz (gör.): város Kilikiában (ApCsel 21,39); Pál apostol szülővárosa (9,11; 21,39; 22,3), megtérése után néhány évig itt élt (9,30; 11,25; Gal 1,21). - A föníciaiak alapították Küdnosznál, nem messze a tengertől. A Szeleukidák uralma alatt nagymértékben hellénizálták. Antonius idején róm. uralom alá került, Kilikia róm. prov. fővárosa. - A 4. sz-tól Kilikia metropolisza. Pp-eit az arab hódításig, a 7. sz. végéig ismerjük, a legjelentősebb →Tarzoszi Diodorosz. A keresztesek 1100: latin érsséget szerveztek, mely a város elfoglalása után megszűnt. - 2005: örmény, melkita és maronita c. ppség, latin c. érsség. B.J.

LThK 1930. IX:999. - BL:1776.