🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tas
következő 🡲

Tas: VII. Konsztantinosz bizánci császár 950 körül Árpád fejedelem életben lévő unokái között sorolja fel, de nem közli, kinek a fia. Anonymus szerint a honfoglaló hét vezér egyike, Lél (→Lehel) apja. Pontos genealógiai helyét nem sikerült még kijelölni. Nevének jelentése: megtelt, jóllakott. B.A.

Tas József (Belgrád, Szerbia, 1877. febr. 20.-Bp., 1940. nov. 5.): tanító, székesfővárosi szakfelügyelő, cserkész. - A bpi áll. tanítóképzőben 1896: okl-et szerzett, 1908-10: Jénában továbbképző egy. tanf-ot végzett. 1898-: szfőv. el. isk., 1903-: ipari tanoncisk. tanító is, 1914: el. isk. ig., 1931: szakfelügy. 1913-14: az Orsz. Cserkészőrszem Szöv. első csapatszervező főtitkára, 1910-16: az Orsz. Testnevelési Tanács tagja. - Síremléke a bpi Kerepesi-temetőben található egyik legszebb cserkész síremlék (34. sz. parcella 1. sor), Szilágyi Nagy István szobrász alkotása, melyet 1978: ifj. Fekete Géza helyreállított. - Cikkei: 1913/14: ismeretterjesztő cikkek a cserkészet megismertetésére a vidéki lapokban; M. Ped. (1928). - M: A gyermekek erkölcsi züllésének okairól. Szociálped. tanulm. Bp., 1908. - M. őrszem. (Cserkészkv.) Demjén Gézával. Uo., 1913. - A gyermek lelki fejlődése. Írta J. A. Sikorszky. Ford. Varsányi Gézával. Uo., 1918. (Néptanítók Kvtára XIV:1-2.) - Cserkészkv. Uo., 1926. (Kis kv-ek) - Részletes tananyagfelosztás a szfőv. közs. el. isk. ném. nyelvi tanf. sz. Baumann Jánossal. Uo., [1933] - Új tananyagfelosztás a szfőv. el. isk. ném. nyelvű beszédtanfolyamait vez. tanítók sz. Bp., 1936. (+ Pótlás. A 3. tanév tanítási anyaga. Uo., 1939) - Bpen 1913. V. 8-5. sz.: a M. Őrszem évente 10x-i lap fel. szerk-je, 1913. X-1914: a Cserkész Őrszem havilap főszerk-je. Bo.J.-Fe.Má.-88

Bp. szfőv. közokt. hat. évkv-e 1907:251; 1931:410; 1937:488. (a nyugdíjasok között) - Nemz. Újs. 1940. XI. 6. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)