🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tauris
következő 🡲

Tauris Pál, Taurity, OFM (Károlyváros, Zágráb vm.-Laibach, Krajna, 1667. júl. 7.): választott püspök. - Au-ban lépett a r-be, teol. lector s a rendi kormányzó titkára. 1636, 1640: és 1651: a m. mariánusok tartfőn-e, 1639: részt vett a főkápt. róm. gyűlésén. A bölcs. és teol. tanulm-okat rendszabályozta; 1655: a pozsonyi rendi gyűlésen a szlavóniai custodiatust (utóbb Szt László rtart.) különválasztotta a mo-i Szt Mária rtart-tól. A pozsonyi ogy-en I. Lipót kinevezésével 1662. VI. 28: szerémi pp., de már IX. 19: lemondott, élete végén a laibachi pp. helyettese. - M: Anthologia Mariana Subtillium Coriphaei Industria ingenii manu... Roma, 1654. - Utóda a szerémi címen 1663. VI. 28: Szászy János. T.E.

LBE:491 A. - Gams 1873:379. (66.) - Schem. B-D-S. 1900:53. (49.) - Szinnyei XIII:1354. - Eubel IV:317. (1662. IX. 19-1667. VII. 7: szerémi pp.) - Veress 1941:285.