🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Telegd
következő 🡲

Telegd, Mezőtelegd, v. Bihar vm. (Tileagd, Ro.): ferences kolostor. - Telegdi Csanád esztergomi érs. alapította. Az alapítás évéről nincs okl-es adat. Pázmány Péter az 1629: Nagyszombatban tartott esztergomi egyhm. zsin. aktáinak kiadásához fűzött kolostorjegyzéke szerint 1335 az alapítás éve. A 14. sz. Chronica Hungarorum is beszámol az alapításról: az érs. ~i birtokán szép cenobiomot építtetett Szt Ferenc kisebb testvéreinek, és azt számos kehellyel, díszes egyh. ruhákkal, sok kitűnő kv-vel bőkezűen ellátta. 1347, 1389: a rendtart. itt tartotta közgyűlését. 1370-: a nagyváradi kusztódiához tartozott. 1556: ~ egyik földesura, Telegdy Miklós a hitújítókhoz csatlakozott és elűzte a ferenceseket. A másik birtokos, Telegdy Mihály kat. maradt és birtokába vette a tp-ot és a ktort, az egyh. felszereléseken megosztoztak. 1575 u. a ktor köveit széthordták. Tp-a maradványait a jelenlegi ref. tp. foglalja magába. H.F.L.

Bunyitay II:456. - Karácsonyi I:203.