🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Temesy
következő 🡲

Temesy (1925. IX. 1-ig Hermann, 1935-ig Temesi) Győző, vitéz (Temesvár, Temes vm., 1887. nov. 2.-Bp., 1977. ápr. 20.): gimnázimi igazgató, cserkészvezető. - A temesvári főgimn. után 1906-10: a bpi tudegy-en tanult, 1911: földr-tört. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. és drált. Rákospalotán tanított, 1913: a Földr. Int. munk. Az I. vh-ban a temesvári tüzérezred, a 20. tarackos oszt. s-tisztje, 51 hónapot töltött a harctereken, főhadnagyként szerelt le. 1919: a bpi IX. ker. Fáy András Reálgimn., 1925: az I. ker. Verbőczy István Reálgimn., 1937-45: a bpi Tanárképző Int. Gyakorló Gimn. tanára. Bp-en a Ker. Községi Párt programjával az I. választóker. képviselője, 1931-37: a tvhat. biz., 1939-44: a Sajtókamara újságírói szako. tagja. ?: a M. Földr. Társ. főtitkára. - A m. cserkészet egyik megalapítója; 1912: a Regnum csapat szervezője. A Cserkészőrszem Szöv. első pénztárosa. 1919 u. éveken át a 18. sz. Lóczy Lajos cserkészcsapat parancsnoka. Cserkészzenekart alapított, álló- és mozgótáborokat vez. Megszervezte a budai Verbőczy Gimn. 7. sz. Erős Gusztáv cserkészcsapatát, itt is megalapította a cserkészzenekart. 1921-: a M. Cserkészszöv. orsz. társelnöke. 1922: megyeri cserkészjáték küzdőfél parancsnok. Amikor 1924: először vett részt (a II., dániai) dzsemborin, a nagy sikerrel szerepelt versenycsapatot kísérte. 1929: a III. (angliai) dzsemborin a m. csapat parancsnoka. Az USA-ban is tanulmányozta a cserkészetet. 1931: fro-i kalandozást vezetett. 1933. VIII. 1-15: a IV. →Gödöllői Cserkész Világtalálkozó VI. altáborának parancsnoka. 1935: a Lengyel Jubileumi Nemz. Nagytáboron a m. csapat parancsnoka. A cserkész vezetőképző tanf-ok és táborok állandó előadója. 1943: felhagyott a cserkészettel, mivel elutasította az ifj. egy mozgalomba szervezését. 1945. V. 20. k. a bpi „nagy tisztogatáskor” a pol. rendőrség a Toloncházba hurcolta, 3 évre (Buda-Délre is) internálták. - Írásai: B. Hírl. (1912); D-mo-i Közl. (1913); D-mo-i Régészeti Értes., Rákospalotai Hírl., Rákospalotai Wagner Gimn. Értes., Temesvári Hírl., 1919-: A Földgömb, Az Erő, Földr. Közlemények, Ifj. Testnev., M. Cserkész, Magyarság, Nemz. Sport, OKTK, P. Hírl. naptára, Testnev., Tört. Szle, Vezetők Lapja; Zsebatlasz naptárral és stat. adatokkal. Bp., 1923. (A cserkésztábor geográfiája), 1929. (Eu. legifjabb kirsága), 1930. (Afganisztán; Az angliai világjamboree földr. vonatkozásai); A Föld és élete. Bp., 1925. (A Bega forrásvidéke: a Pojana Ruszka; [s.v. Hermann]); M. sport alm. 1925-1936. Bp., 1926-37. (A m. cserkészmozg.; évente); A Magyarság évkv-e az 1927. esztendőre. Bp., 1927. (A cserkészet Amerikában; A leányifj. mozg-ak az Egyesült Államokban), 1933. (Vissza a természethez - ez az amerikai ifj. jelszava. Magántáborokban és katonai táborokban nevelik az új amerikai nemzedéket); A gyermekszeretet isk-ja. Bp., 1930. (A kirándulás; Kirándulások rendezése); A Bécsi M. Tört. Int. évkv-e 2. Bp., 1932. (A Béga csatorna befejezése Temesvár és Nagybecskerek közt); M. Középisk. (1933, 40/44); A Csodaszarvas Jamboreeja. Bp., 1934. (M. cserkész, külf. cserkész); Vitézek Lapja (1935); Lengyel földön. Bp., 1936. (Fiaink a spalai őserdőben), Új. lex. Bp., 1936. (munk.), Földr. zsebkv. Bp., 1939. (Az arany- és olajkutatás Mo-on), 1940. (Az új m-ném-orosz határvonal), 1941. (Az új 7. o-os földr.), 1942. (Bánát, Bánság, Temesvidék v. Temesköz?), 1943. (Maradok a Temesköz mellett!), 1944. (Bp. tört-ének 2 kötetéről; Öt év m. földr. irod-a; Régi m. földr. kv-ekről); A m. sport évkv-e 1937, 1938, 1939, Bp., 1939. (Cserkészet); Új Universum 3. Bp., 1939. (A m. cserkészet); A diadalmas cserkészliliom 1912-1942. Bp., 1942. (A család nevelő-társa; Cserkészet és irod.); Dolgozó Magyarság (1943-44). - Bevezette: Major Dezső: Cserkészvezetők kv-e (Bp., 1921). - M: Temes vm. négy utolsó nemesi felkelése. [dri ért.] Temesvár, 1911. - Zsebatlasz naptárral és stat. adatokkal az 1912-1919. évre. Szerk. Kogutowicz Károllyal, Bátky Zsigmonddal. 1-8. köt. Bp., 1912-19. - Földrajz. Uo., 1919. (Marx-Engels munkásegy. kiadványai IV:2) - A M. Cserkész kv-ei. Leánycserkészet. [sorozat, csak 1. köt.] Szerk. Uo., 1922. - Cserkészkv. A cserkészéletre készülő m. fiúk sz. Szerk. Főmunk. Sztrilich Pál. Előszó Teleki Pál gr. Bev. Witz Béla. Uo., 1925. (A M. Cserkész kv-ei 76-78.) (9. kiad. 1935. Filléres cserkészkv-ek 2-3.) - Cserkésznotesz. (A 2. o. próba 12 pontjához) Szerk. Uo., 1926. (A M. Cserkész kv-ei 70.) (s.v. Temesi) - A M. Cserkész naptára 1926. Az igazolt csapatok, tisztek, s-tisztek adataival. Szerk. Zsembery Gyulával. Uo., 1926. (A M. Cserkész kv-ei 79-80.) (s.v. Temesi) - Mo. tört. Cserkészek számára. Uo., 1927. (M. Cserkész kv-ei 101-102.) (s.v. Temesi) - A csejennek romlása. Regényes indián tört. Uo., 1928. (Ifj. és Élet kv-ei 4.) (2. kiad. sorozaton kívül) - Vitéz Karakó pályát tör. Képek az angliai világjamboreeról. Uo., 1929. (Uaz 5.) - Győzni. Az új m. fiú regénye. Uo., 1929. - Két kis vadóc. Erdőlakók. Két fiú kalandjai. Írta Ernest Thompson Seton. Ford. Uo., [1930] (160 l.) (s.v. Temesi) - Rolf. Egy cserkész kalandjai a magános indiánnal és a Skokum kutyával. Írta uő. Ford. Uo., [1930] (s.v. Temesi) - Élni. Az új m. fiatalok regénye. Uo., [1931] - Az ember harcol. Tört. reg. Uo., [1933] (s.v. Temesi) - A Csodaszarvas Jamboreeja. Tanulm-ok a 4. gödöllői világtáborról. Szerk. Uo., 1934. - A visszacsatolás kv-e. Uo., 1934. - Cserkésznotesz. Cserkészéletem tört. öregkoromig. Szerk. Uo., 1935. (A M. Cserkész kv-ei [sz. nélkül]) - Robinson Crusoe élete és kalandjai. Írta Daniel Defoe. Ford. 1-2. köt. Uo., 1935. (M. Cserkész filléres kv-ei) - A cserkészpróbák. Szerk. Sztrilich Pállal. H.é.n. [eredetileg a M. cserkészvez. kv-e (Bp., 1938) 3. kötete] - É-, Közép- és D-Amerika. Baktay Ervinnel, Juhász Vilmossal. Bp., 1938. (A Föld felfedezői és meghódítói 4.) - A hazatérő Felvidék. Uo., 1938. (s.v. Temessy) - Sasok országában. [Albánia] Uo., [1938] (A M. Földr. Társ. kvtára) - Ált. földr. A gimn. és leánygimn. 3. o. sz. Írta Karl Jánossal. Uo., 1939. - A világrészek leíró földr-a. A gimn. és leánygimn. 2. o. sz. Írta uazzal. Uo., 1939. - Zemepis Uhorska. Pre 1 tr. Írta uazzal. Uo., 1939. - Ált. földr. atlasz. A ref. el. népisk. haszn. Szerk. Kozma Gyula, Kőrösi Albin. Átd. Vargha Györggyel. 28. kiad. Uo., [1939] - Földr. zsebkv. 1939-1944. 1-5. köt. Szerk. Uo., 1939-44. - Geografia Ungariei. Pentru cl. 1. a gimn. si a scoalelor civile de baieti si fete. De Joan Karl, Victor Temesy. Uo., 1941. - Hazánk részletes földr-a és térképismerete. Földr. a gimn. és leánygimn. 7. o. sz. Írta Karl Jánossal. Uo., 1941. - Vseobecny zemepis. Pre 3 tr. gymn. Írta uazzal. Uo., 1941. - Országgyarapító Horthy Miklós. Uo., [1941] - Erdkunde des ung. Beckens für die 1. Kl. der Gymn. und Bürgerschulen mit deutscher Unterrichtssprache. A Magyar-medence földr-a. A ném. tannyelvű gimn. és polg. isk. 1. o. sz. Írta Karl Jánossal. A m. föld és népe gimn. tankv. nyomán. Uo., 1942. - M. cserkészvezetők kv-e. 1-2. köt. (Az 1. köt. címe: A cserkészet neveléstana) 4. kiad. Szerk. Uo., 1942. -43. - Életre-halálra. Ifj. reg. Uo., 1944. - Bpen 1920. VI. 15-1927. II: a M. Cserkész alapító főszerk-je; 1924. I-V: a Cserkész Vezető és 1924. VI. 1-1926. III: folytatása, a Vezetők Lapja főszerk-je; 1939. I-1944. IV(?): a M. Földr. Társ. tud. és ifj. folyóirata, az Ifjúság és Élet fel. szerk-je és fel. kiadója. - Bpen 1921-26: A M. Cserkész kv-ei sorozat 1-82. számozott köt. szerk-je (s.v. Hermann, s.v. Temesi). - Álneve és betűjele: H.; H. Gy.; T.; (zz); (18) 1925-ig; Temesi Győző (névváltoztatása előtt is! 1923); V. T. Gy. (M. Középisk. 1944). Bo.J.-Fe.Má.-88

György 1931:248. - Weichert 1931:84. - Új lex. VI. - A Sajtó 1939:4. sz. - Sajtókamara évkv-e 1940/43. - Világ 1945. V. 25. (K. M: Cserkészei és diákjai feljelentésére a Toloncházba került ~) - Bodnár 1989:124. Arck. - A m. cserkészet tört. 1910-1948. Bp., 1989:395. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban; [Gulyás kz-ában s.v. Temeshy - csak ott!])

Temesy, Victor   →Temesy Győző