🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Templomtekercs
következő 🡲

Templomtekercs: Betlehemben talált (1967), szokatlanul hosszú (8,60 m) és roppant vékony (1/10 mm) pergamen kézirat, mely tartalmáról kapta a nevét. - 66 hasáb (a teljes hasábok 20 sorosak), ebből kb. a 2/3 rész jól olvasható. Feldolgozója, Y. Yadin paleográfiai és tartalmi szempontok alapján úgy véli, hogy Kr. e. 50-Kr. u. 50: →Qumran közelében és szellemi hatókörében keletkezhetett. Műfajilag törvény, melyet Isten - aki egyes szám 1. személyben beszél - Mózesnek adott; a Pentateuchusból válogatott anyagot kiegészítették újabb parancsokkal és rendelkezésekkel. A szöveg nem egységes, az új parancsok szókincse a gyakran →Misnáéval azonos. A szerző arra tett kísérletet, hogy az új →szövetség közössége (= Qumran!) számára Isten akaratát egy új törv-ben összegezze. Ezt úgy fogalmazni, mintha közvetlenül Isten mondta volna, csak Qumranra és környékére jellemző. - A ~ tartalma. 1. Előírások az ünnepekre és a jeruzsálemi tp. áldozati szert-aira (50 nappal pünkösd után szerepel egy borünnep, újabb 50 nappal később egy olajünnep). - 2. A →tiszta és a tisztátalan megkülönböztetése. - 3. Utasítások a jeruzsálemi tp. építésére és megszervezésére vonatkozóan (vö. 1Krón 28,19); ez a rész kb. a kz. felét teszi ki. Maguk a rendelkezések eltérnek attól is, amit Josephus Flavius mond a heródesi tp-ról, s attól is, amit Ezekiel felvázolt az eljövendő tp-ról, de ugyanígy a Misna leírásától is, mert azokat az elképzeléseket tükrözik, melyek a qumraniak által sürgetett tp-reformmal voltak kapcsolatosak (az eszkat. tp. vázlatának kevésbé lehet a leírást tekinteni); a tisztasági előírások meglehetősen nagy teret kaptak (a bénák és a leprások kizárása); a közp. szentély körül 3(!), négyzet alakú, koncentrikusan elhelyezett előudvar szerepelt a leírásban; a 12 törzsről elnevezett 12 kapu arányosan oszlott el a 4 oldalon. - 4. Utasítások a kir. számára (érdekes előírásokkal arra vonatkozóan, hogy ellenség betörése esetén hogyan mozgósítsa a sereget). R.É.

BL:1786.