🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tersatto
következő 🡲

Tersatto (Trsat, Fiume [Rijeka] mellett, Horváto.): Szűz Mária-búcsújáró hely a modrusi (segnini) püspökségben. - A legenda szerint amikor 1291: a keresztesek utolsó szentföldi erőssége, Akkon is elesett, Szűz Mária názáreti házát a pogányok elől az angyalok elmenekítették a ker. Eu-ba (→názáreti ház átvitele). 1291. V. 10: letették a házat ~ városának határában, mely akkor a Magyar Királysághoz tartozott. Frangepán Miklós horvát és dalmát bán, a város akkori ura küldötteket menesztett a Szentföldre, akik igazolták, hogy a názáreti ház valóban eltűnt. E nagy kegyre, amellyel Isten kitüntette a tersattóiakat, a lakosok nagyon elbizakodottak lettek. 1294: ezért az angyalok tovább vitték a Szt Házat az Adriai-tenger túlsó partjára, a mai →Loretóba. - Az elszomorodott tersattóiaknak V. Orbán p. 1362: egy régi Mária-képet ajándékozott, amelyet a hagyomány szerint Szt Lukács evang. festett. A Szt Ház helyén I. (Nagy) Lajos m. kir. bőkezű adománya révén tp. épült. A Mária-kép tiszt-e ettől kezdve töretlen. ~t a 15. sz-tól ferencesek gondozzák. A kegyképet XI. Kelemen p. által küldött arany koronácskákkal 1715. IX. 8: ünnepélyesen megkoronázták. Különösen az Adriai-tengeren járók, hajósok, halászok tisztelik. A 19/20. sz. fordulóján az ország belsejéből (Jászberény, Kecskemét) is érkeztek zarándokcsoportok ~ba. Ennek a jelei a m. nyelvű imalapok és szentképek. - Fő búcsúja (a názáreti Szt Házra emlékeztetve) márc. 25., az Angyali Üdvözlet ünnepe; továbbiak: húsvét második napja, pünkösd vasárnapja és hétfője, Szentháromság vasárnapja, Porciunkula (aug. 2.), Havi Boldogasszony (aug. 5.), valamint Kisboldogasszony (szept. 8.). B.G.

Jordánszky 1836:118. - Balogh, Augustinus Florianus: Beatissima Virgo Maria Mater Dei, qua Regina et Patrona Hungariarum. Agriae, 1872. - Bálint-Barna 1994. - Boldogasszony. Szűz Mária tiszt-e Mo-on és Közép-Eu-ban. Szerk. Barna Gábor. Szeged, 2002:58. (Belaj, Vitomir: Trsat és Loret) (Szegedi Vallási Néprajzi Kvtár 7.)