🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Teveli
következő 🡲

Teveli (1899-ig Maurer) Mihály (Tevel, Tolna vm., 1867. szept. 29.-Bp., 1934. aug. 7.): középiskolai tanár, királyi főigazgató. - A gimn. 1-3. o-át Bonyhádon, a 4-8. o-t Pécsett 1888: végezte, 1894: a bpi tudegy-en lat-gör-ném. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. A körmöcbányai áll. főreálisk. 1892: h., 1895: r. tanára. 1910-19: a Bp. I. ker. főgimn. tanára, 1920-30: nyugdíjazásáig a II. ker. Mátyás kir. reálgimn ig-ja, 1929: kir. főig. - Ifj. egyes-eket, céllövő és cserkészcsapatokat szervezett, és megalapította a gimn. önképzőkörét. - Cikkei: Hasznos Mulattató (1891/93, b. munk.), Képes Családi Lpk. (1893), Lányok Lapja (1893: b. munk.), Tolnavm. Hírl., nagyváradi M. Szó, Zólyomvm. Hirl., Barsi Ellenőr, Divat Salon, EPhK (1895, 1900), Tanulók Lapja (1896/1900), M. Nyelvőr (1899), M. Paed. (1902, 1910, 1911/14), M. Tanügy (1905), Ország-Világ (1911/13), A Társaság (1917), pozsonyi Képes Világ (1920). - M: Csokonainak »a lélek halhatatlanságáról« írt tanító költeménye. Körmöcbánya, 1900. (Klny. Körmöcbányai áll. főreálisk. értes.) - Mosolygó arcok. Rajzok a diákéletből. Bp., 1904. (2. kiad. 1908) (Kis kvtár 64.) - Emlékeim. Költemények. Zólyom, 1906. - Izenet a másvilágról. Elb. a m. szabharc idejéből. Bp., 1907. - A zászló. Elb. Bp., 1908. (Kis kvtár 41.) - Torquato Tasso. Színmű 5 fv. Írta J. W. Goethe. Ford. és bev. Uo., 1909. - Az utolsó ágyúlövés. H.n., 1912. - Az I. ker. m. kir. áll. főgimn. fiókisk. (II. ker. Jurányi u.) 1919/20-1920. és 1920/21. é. értes. (2 db) Közzétette. Uo., 1920-21. - A bpi II. ker. m. kir. áll. Mátyás kir. főgimn. 1921/22-1923/24. é. értes. Közzétette. Uo., 1922-24. - A bpi II. ker. m. kir. áll. Mátyás kir. reálgimn. 1924/25-1929/30. é. értes. (6 db) Közzétette. Uo., 1922-24. - Lidércfény. Ifj. reg. Uo., 1925. - Ném. nyelvkv. A gimn. és reálgimn. 3. o. sz. Írta Bitter Illéssel. Uo., 1926. (Új lny. 1927) - Az én kis hőseim. Uo., 1926. - Az Ükey-fiúk. Ifj. reg. Uo., 1927. - A bányarém. Uo., 1927. (M. diákkvtár 2.) - Ném. nyelvkv. [4. r.] A gimn. és reálgimn. 5. o. sz. Írta Bitter Illéssel. Uo., 1928. - Ném. nyelvkv. [5. r.] A gimn. és reálgimn. 6. o. sz. Írta uazzal. Uo., 1928. (Uaz) - Rendszeres ném. nyelvtan. A fiú és leányközépisk. valamint leánykoll. felsőbb o. sz. Írta uazzal. Uo., 1928. (SZIT isk. segédkv-ei) - Ném. történet. A középisk. sz. 1. r. A 7. o. sz. Írta uazzal. Uo., 1930. (Uaz) - Werke. Írta F. Schiller. Bev. és magyarázta uazzal. Uo., 1930. (Isk. segédkv-ek gyűjt. 1.) - Rendszeres ném. nyelvtan. A fiú és leányközépisk. valamint leánykoll. felsőbb o. sz. Írta uazzal. Bp., 1941. (SZIT gimn. tankv-ei) - Betűjegye: T. M. (M. Paed.) 88

Bars vm. 1903. - Kalmár 1907:238. - Szinnyei XIV:682. - Barthos-Csetri 1923:35; 1925:25. - Ványi 1926:786. - Baumgartner 1927:42. - Barthos-Csetri-Luttor 1929:13. - M. társad. lex. 1930:568. - Moravek 1930:131. - Értesítő 4: B1752-62.