🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tezza
következő 🡲

Tezza, Luigi, B., OSCam (Conegliano, Itália, 1841. nov. 1.-Lima, Peru, 1923. szept. 23.): rendalapító, Lima apostola. - Orvos apja halála után, 1850: anyjával Padovába költözött, ott tanult tovább. ~ 15 é. korában a kamilliánusok, anyja hamarosan a vizitációs apácák r-jébe lépett be. Pappá szentelése után a novíc-okat oktatta, majd novicmester Rómában, 1871: egy új fro-i rendházban, később fro-i provinciális. 1880: elűzték Fro-ból. Titokban visszatért, és összegyűjtötte a szétszóródott rendtagokat, megteremtvén ezzel a későbbi föllendülés alapjait. 1891: rendfőnök-helyettessé választották. Útban Róma felé találkozott Giuseppina →Vanninival, s 1892. II. 2: megalapították a →Kamilliánus Nővérek kongr-ját, mely 1931: kapott szentszéki jóváhagyást. 1900: vizitátorként Peruba küldték, a rendről több mint száz éve levált limai kamilliánusok megreformálására. A limai érs. és az ap. nuncius kérésére ~ nem tért vissza Rómába, élete hátralevő részét Limában élte le. A szerz. élet helyreállításán kívül gondját viselte a szegényeknek otthon, a kórházakban és a börtönökben, kispapok és szerzetesnők gyóntatója, az érs. és az ap. nuncius. tanácsadója volt. Teresa Candamónak sikeresen segített új kongr-ja megalapításában. - Földi maradványait a Kamilliánus Nővérek római generálátusán helyezték el. ~t II. János Pál p. 2001. XI. 4: b-gá avatta. **