🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Thauer
következő 🡲

Thauer János, SJ (Pilgersdorf, Szilézia, 1689. jan. 2.-Gyöngyös, 1730. szept. 28.): tanár. - 1708. X. 27: lépett a JT-ba, bölcs. dr-ként tanított költészetet, szónoklattant és bölcseletet. - M: Diluculum religionis in Dacia... Claudiopoli, 1716. - Idea in invicti Austriaci Martis, Seu Princeps eugenius panegyrica dictione celebratus. Uo., 1717. - Sacris Orientis Columen S. Anastasius... Tyrnaviae, 1724. - Ars semper gaudendi... Promotore... Claudiopoli, 1728. 88

Kolozsvári r.k. főgimn. értes. 1898:75. - Szinnyei XIV:94.