🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Theiss
következő 🡲

Theiss Ede (Bp., 1899. febr. 25.-Bp., 1979. szept. 12.): közgazda, egyetemi tanár. - A pesti piar. gimn-ban éretts., 1924: Bpen gépészmérnöki, 1926: közgazda okl-et szerzett és drált. 1924-28: Hermann Miksa gépszerkezettani tanszékén tanárs. 1928-33: a Keresk. Min. energiagazd. o. előadója, 1931-33: Rockefeller-ösztöndíjas az USA-ban, ahol a mat. stat. módszertana, az energiagazdálkodás s a konjunktúrakutatás legújabb eredményeit tanulmányozta, 1934: a skandináv államokban, Oxfordban és Cambridge-ben képezte tovább magát. 1935: az Iparügyi Min. energiagazd. o-ára került, ahol 1939: o. tanácsos, 1940: az energiagazd. üo. vez-je. 1936. XII. 3: a műegy. „A közgazdaságtan dinamikai problémái kül. tek. a kvantitatív kutatási módszerekre” tárgykör mtanárává képesítette. 1946: műegy. rk. tanár, 1948-50: a M. Közg-tud. Egy., 1950-59: nyugdíjazásáig az ELTE jogi kara stat. tanszékének vez-je, 1956/57: a jogi kar. h. dékánja, 1959-78: a Közp. Stat. Hiv. mat. stat. szakértője. Érdeme a döntéselméleti szemlélet és módszertan meghonosítása. - 1940: a SZIA II. o., 1945. V. 30: a MTA l., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja. - M: Az áralakulás, termelés és jövedelemelosztás mat. elmélete. Bp., 1931. - Time and capitalistic production. Chicago, 1932. - Időmozzanat az exakt közgtanban. Uo., 1933. - A termelés és a pénz dinamikája. Uo., 1935. (Klny. Közg. Szle) - Az oekonometria főbb szempontjai és problémái. Szeged, 1937. - Stat. korreláció és keresleti törv. Bp., 1937. (Klny. Közg. Szle) - Franklin D. Roosevelt gazd-pol-ja. Uo., 1938. - La correlation statistique et la loi de la demande. Uo., 1938. - Korlátozott verseny és gazd-pol. Uo., 1939. (Klny. Közg. Szle) - Közg-tud. és korszerű gazd-pol. Uo., 1941. (Klny. SZIA Értes.) - Konjunktura kutatás. Uo., 1943. (Mérnöki Továbbképző Int. Kiadványai XV. 11.) - Közg., tört. és társad. szellemtud. megvilágításban. Uo., 1944. (Klny. Közg. Szle) - Közg. és társad. a törv. kutató módszer megvilágításában. Uo., 1945. (Klny. uaz, 1944) - Dinamikai közg-tud. és társad. folyamat. Uo., 1947. - Stat. Uo., 1949. (soksz.) - Korrelációs és trendszámítás. Szerk. Uo., 1958. - Statistical research in criminal causation. Uo., 1959. - A fr. tervezés modelljei és stat. sajátosságai. Uo., 1972. T.E.

Ker. m. közél. alm. II:1081. - SZIA tagajánl. 1940:12. - MTA tagajánl. 1975:283. - M. Nemz. 1979. IX. 23. - Theiss Edéné közlése (1988. XII.)