🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Theophilosz
következő 🡲

Theophilosz, Alexandriai (†412): író, püspök. - 385-412: Alexandria pp-e. Sokat írt, de nem írásai, hanem a pogányság elleni hadjárata, a szerz-ek elleni megtorló akciói, valamint Aranyszájú Szt János elleni cselszövései szereztek neki szomorú hírnevet. Megmaradt néhány levele és egy beszéde az Euch-ról, Alexandriai Szt Cirill művei között. A bűnbánatról írt művét idézi Az atyák tanítása c. gyűjt., az →apophtegmata patrum pedig utal az ítéletről szóló munkájára. Ameliai Szt Jeromos művei között maradt ránk az Izajás-látomásról írt munkája. - Szövegkiadás: PG 65:33. **

Vanyó 2000:517.