🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tibor
következő 🡲

Tibor, Szt, Tiburtius (†Róma, 230 k.): vértanú. - A hagyomány szerint Szt Cecília vőlegényének, Valerianusnak a testvére.

Tibor Mátyás, SJ (Szentmihályfalva, Sáros vm., 1902. febr. 23.-Bp., 1995. jan. 13.): főiskolai tanár, csillagász. - Az elemi isk-t Iglón, a középisk-t az eperjesi kat., majd az egri ciszt. gimn-ban végezte, ahol éretts. 1920. VIII. 14: lépett a JT-ba. Szegeden a főisk-n, 1928-tól a bpi Pázmány Péter Tudegy. fiz-mat. szakán tanult, 1932: tanári okl-et szerzett és csillagászatból drált. Hittud. tanulm-ait Dublinban fejezte be, ahol 1934: pappá szent. 1934: meghívták a Castel Gandolfó-i csillagvizsgáló asszisztensének, állását 1936. XII: foglalta el. A Tejút vizsgálatával foglalkozott, elemezte annak jellegzetes csillagmezőit, de kettőscsillag-, kisbolygó- és üstökösmegfigyeléseket is végzett. 1940. I: rövid pihenésre hazatért, de a háborús események miatt nem tudott visszautazni. Szegeden tanított, majd a kassai jezsuita főisk. mat-fiz. tanára. 1945: a Pázmány Péter Tudegy. csillagászati tanszékén tanársegéd. 1947-1950. VI. 9: az államosításig a →Haynald-obszervatórium ig-ja. Csillagpárok mérésével foglalkozott, kiadta →Fényi Gyula 1896-1902 közötti protuberancia-gyűjt-ét. Élete hátralevő részében minden csillagászati munka lehetőségétől elzárták. Bp-en papi munkát végzett, 1986: nyugdíjazták. - 1947. V. 16: a SZIA IV. o., 1992: a M. Csillagászati Egyes. tb. tagja. - M: A napsebesség meghatározása gyenge fényességű csillagok páros csoportosítása alapján. Szeged, 1932. (Klny. Mat. és Termtud. Értes.) (ném-ül is). Tanulmányai az AN-ben és a Comunicazione Specola Vaticana köteteiben. T.E.-**

SZIA tagajánl. 1945/46:19. - Cat. SJ 1949:61. - Mojzes Imre: A kalocsai Haynald-obszervatorium tört. Bp., 1986:138. - Meteor Csillagászati Évkv. 1996. Bp., 1995. (nekrológ és önéletírás)